Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er behov for en sykehjemslege i 100% stilling fra 15. juni 2023 til 31. august 2023. Fra 1. september til 2023 til 31. august 2024 blir det ledig en 60% stilling med mulighet for forlengelse. Spesifiser gjerne om du har mulighet til å jobbe i begge periodene og stillingsprosentene. For de som har mulighet er det mulig å ta legevakter ved Nedre Romerike legevakt. 

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være legetjeneste til pasienter på institusjon, korttids/KAD, palliative plasser og langtidsplasser. Alle legene inngår i en vaktordning knyttet til KAD-plassene. Det innebærer hjemmevakt med mulighet for utrykning på dagtid, hver fjerde helg. Per i dag er vikarstillingen ikke knyttet til skolehelsetjenesten og helsestasjon, men dette må kunne påregnes i løpet av vikariatet. 

Kvalifikasjoner

Til stillingen er det krav om at du har norsk autorisasjon og er spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet. Leger i spesialisering i allmennmedisin kan også søke. Leger i spesialisering i allmennmedisin eller som ønsker tellende tjeneste til spesialiteten kan også søke. Vi er en godkjent utdanningsinstituasjon i allmennmedisin og legger svært godt til rette for ALIS.

Du må ha gode norskkunnskaper for å kunne forstå og gjøre deg forstått samt følge de dokumentasjonskravene som kreves. Gode IKT-ferdigheter er også et krav til stillingen.  
 
Det er ønskelig at du har erfaring og kunnskap om allmennmedisin for eldre, KAD, palliasjon og demens/psykogeriatri. 

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.


Du er en person som
  • er god på samarbeid med andre faggrupper - tverrfaglig samarbeid
  • viser evne til fleksibilitet og selvstendighet i ditt arbeid
  • har humor
  • er realistisk og ser muligheter
  • er strukturert
  • har forståelse for virkeligheten av involvering av pasienter/pårørende
  • følger Rælingen kommune sine verdier: Respekt, ansvarlighet og redelighet
Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr

I Rælingen kommune vil du oppleve en engasjert legegruppe med fokus på høy faglig kvalitet, og et godt arbeidsmiljø, med stor grad av tverrfaglighet. Vi har moderne medisinsk utstyr inkludert ultralyd.  

Rælingen kommune er en moderne organisasjon med korte beslutningsveier, og stor mulighet for påvirkning. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, blant annet fritidsforsikring. Vi har også et velfungerende bedriftsidrettslag som arrangerer blant annet turer, treninger og kurs. Hver sommer arrangeres det sommerfest for alle ansatte i kommunen. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marit Engvik Grødum
Tittel: avdelinsleder samfunnsmedisin og legetjenester
Telefon: 415 87 421
Navn: Paola Maria Sjøqvist
Tittel: assisterende kommuneoverlege
Telefon: 928 67 474
E-post: paola.maria.sjoqvist@ralingen.kommune.no
Arbeidssted
Øvre Rælingsveg 203
2008 FJERDINGBY