Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bli en del av et spennende fagmiljø med konkurransedyktige vilkår!

Åfjord kommune er kjent for et urbant sentrum, flotte og unike møtesteder spredt rundt om i kommunen, et mangfoldig og rikt kulturliv, Stokkøya m.m. 

Kommunen har en vakker og variert natur med både kyst og fjell som innbyr til fritidsaktiviteter året rundt. 
 
Åfjord kommune har 2 fastlegehjemler ledig fra 01.09.23. Åfjord legetjeneste består av 4 fastlegehjemler samt en LIS1.

Samtlige hjemler ved Åfjord legetjeneste er per i dag en kombinasjon av kommunale deltidsstillinger og privat praksis.

Vi er inne i en spennende tid med utforming og bygging av nytt helsehus som blant annet inkluderer legetjeneste og tannhelsetjeneste. Vi er i startgropen av dette arbeidet så den endelige sammensetningen av hvilke tjenester ut over lege- og tannhelsetjeneste som skal inn i vår nye helsehus er derfor ikke endelig bestemt. 

Kommunen stiller med lokaler og utstyr samt kompetente sykepleiere og helsesekretærer som hjelpepersonell for legekollegiet. For dette frasier legen seg basis- og utjevningstilskudd.

Åfjord kommune er en del av Fosen helse IKS som blant annet rommer Fosen legevakt (for Åfjord og Ørland kommuner) og Fosen DMS der vi også har vårt KAD-tilbud.
Her kan du lese mer om vår samarbeidsordning https://fosen-helse.no/

Som fastlege ved Åfjord legetjeneste forplikter du deg til å delta i vår legevakt. Det vil si lokal legevakt på dagtid fra mandag – fredag (fordeles mellom legene), og som en del av felles legevakt ved Fosen legevakt (Brekstad i Ørland kommune) på kveld, natt og helg.
Legevaktsamarbeidet med Ørland innbefatter pr. dag dato 1/13 legevaktsdeltakelse. Hverdager kl. 16-08, helg kl. 08-08. Tilstedevakt fra kl. 23. 

Åfjord kommune ser betydningen av «jobb for 2» og jobber aktivt med dette.

I Åfjord finnes det mange muligheter og vi vil gjøre alt vi kan for at du og din familie vil trives sammen med oss!

Arbeidsoppgaver

Avtalehjemmel 1:
 • Allmennpraksis
 • Listestørrelse 1100
 • Tilsynslege ved korttidsavdeling sykehjem
 • Veiledning av LIS1
 • Legevakt
Avtalehjemmel 2:
 • Allmennpraksis
 • Listestørrelse 1100
 • Helsestasjonslege
 • Legevakt

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med godkjent LIS1 og rett til refusjon fra Helfo
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig
 • Politiattest uten anmerkning før tiltredelse i stillingen
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet, faglig trygghet og dyktighet
 • Utadvendt og har gode samarbeidsvaner
 • Løsningsorientert og har evne og ser nytten av tverrfaglig samarbeid
 • Opptatt av høy faglig kvalitet

Vi tilbyr
 • Fastlegehjemlene er tilknyttet Åfjord kommune, ingen kostnad i forbindelse med overdragelse og drift
 • Direkteoppgjør med Helfo for privat praksis
 • Åfjord kommune betaler driften av legetjenesten mot basis- og utjevningstilskudd
 • Gode lønnsbetingelser i kommunal stilling
 • Praksiskompensasjon regulert i SFS 2305 for kommunal deltidsstilling
 • Beredskapsgodtgjørelse regulert i SFS 2305 for legevakt på dagtid mandag – fredag
 • Gode betingelser for legevakt på kveld, natt og helg i henhold til egen legevaktsavtale
 • Muligheter for ALIS3-løp med veiledning av spesialist i allmennmedisin
 • Svært godt faglig arbeidsmiljø
 • Bistand til å skaffe bolig
 • God barnehagedekning
 • Vi legger til rette for et besøk i Åfjord dersom det er ønskelig
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Åfjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels Stagegaard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 906 96 405
E-post: niels@stagegaard.com
Navn: Sissel Rånes Braseth
Tittel: Sektorsjef helse og velferd
Telefon: 402 20 169
E-post: sissel.ranes.braseth@afjord.kommune.no
Navn: Gunn Karlsaune
Tittel: Enhetsleder helse og familie
Telefon: 992 51 108
E-post: gunn.karlsaune@afjord.kommune.no
Arbeidssted
,
7170 ÅFJORD