Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig stilling som overlege ved Øre-nese-halsavdelingen.

Øre-nese-halsavdelingen er universitetsavdeling og områdeavdeling for 594.000 innbyggere i Akershus og Oslo. Vi er nå 25 leger og 2 overleger har bistilling ved UiO. Øre-nese-halsavdelingen utreder og behandler pasienter med alle øre-nese-halssykdommer med unntak av kreftbehandling. Vi har et aktivt forskningsmiljø med pågående forskningsprosjekter innen øresykdommer, nese-bihulesykdommer og obstruktiv søvnapne. 

Da en av våre overleger går av med pensjon har vi ledig stilling som overlege fra 01.09.2023. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • De daglige arbeidsoppgavene er delt mellom operasjoner, poliklinikk, visitt, undervisning og veiledning av leger i spesialisering.
 • Overleger er i stor grad seksjonert mellom nese- bihulekirurgi / allergologi, ørekirurgi / audiologi, laryngologi, bløtdelskirurgi og søvn, men deltar i alle avdelingens aktiviteter.
 • Arbeidssted vil være Ahus Nordbyhagen i Lørenskog og Ahus Gardermoen.
 • Overleger vil gå i ca. 13 delt sekundær hjemmevakt med LIS i primær tilstedevakt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialistkompetanse og generell bakvaktskompetanse i øre-nese-halssykdommer.
 • Kompetanse og interesse for forskning og undervisning, Ph.d. grad og kirurgisk kompetanse vil bli tillagt stor vekt.
 • Vi vil vi legge stor vekt på kunnskaper, erfaring og engasjement innen nese-bihulekirurgi eller laryngologi.
 • Norsk autorisasjon. 
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, like å arbeide i et hektisk miljø.
 • Bidra til et godt faglig og sosialt miljø. 
 • Engasjement for undervisning og fagutvikling.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et engasjerende arbeidsmiljø med nært samarbeid mellom leger, sykepleiere, audiografer og sekretærer.
 • Mulighet for subspesialisering og faglig utvikling.
 • Vi vil søke å legge til rette for egen forskning eller deltagelse i pågående forskningsprosjekter.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ivar Bjarmann Vølstad
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95752188
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Øre - Nese - Halsavdelingen
Ahus Gardermoen, Ahus Nordbyhagen
1478 Lørenskog