Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasienter, pårørende og ansatte og på den måten leve opp til vår visjon "Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling".

OUS gjennomfører et prosjekt med formål om ny organisering av akuttmottaket på Ullevål sykehus. Dette omfatter å inkludere spesialiteten akutt - og mottaksmedisin (AMM) i akuttmottakets daglige drift og som en viktig forutsetning for videreutvikling av tjenestetilbudet i sykehusets fremste linje. Ansvar for å etablere et utdanningstilbud i AMM ved OUS er også besluttet lagt til akuttmottaket i samarbeid med sykehusets øvrige fagklinikker.

Til oppstart av prosjektets realisering søker vi etter seksjonsleder til nyopprettet seksjon for akutt - og mottaksmedisin. Organisatorisk blir seksjonsleder ansatt i avdeling for akuttmottak underlagt Akuttklinikken i OUS. Det lyses også ut to stillinger for spesialister i AMM til seksjonen. Flere stillinger er planlagt opprettet med formål å etablere en dekkende vaktlinje for AMM tilknyttet akuttmottaket innen 2025. Samtlige ansatte vil delta i akuttmottakets kliniske virksomhet og i vakttjeneste for AMM. Dette er i samsvar med utviklingen av ressursgrunnlaget for ordningen.

Avdeling for akuttmottak består av fire seksjoner; akuttmottak Ullevål, akuttmottak Rikshospitalet, kontorseksjon og nyopprettet seksjon for AMM. Akuttmottaket på Ullevål tar årlig imot drøyt 32 000 pasienter tilhørende mange ulike fagområder og med stor variasjon i alvorlighetsgrad og kompleksitet.  

Arbeidsoppgaver
 • Fag, personal og budsjettansvar for seksjonen
 • Ivareta et overordnet ansvar for alle pasienter under oppholdet i akuttmottak
 • Ansvar for tjenesteutvikling av akutt - og mottaksmedisin i relasjon til sykehusets øvrige fag og vaktlinjer
 • Sikre god samhandling med andre avdelinger i og utenfor klinikken
 • I lederlinjen ansvar for å utvikle akuttmottaket til et kommunikasjonpunkt internt i sykehuset og for den akuttmedisinske kjeden
 • I lederlinjen bidra aktivt til å utvikle praksis for en effektiv logistisk styring av pasientflyten i akuttmottaket
 • Ansvar for å utvikle praksis for klinisk støtte, supervisjon og veiledning av leger og annet helsepersonell under utdanning
 • Delta i klinisk arbeid etter avtale
 • Bidra til utvikling av fremtidig forskning
Kvalifikasjoner
 • Lisens til å praktisere som lege i Norge
 • Godkjent spesialist i akutt - og mottaksmedisin
 • Erfaring fra ledelse av klinisk virksomhet er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper og formidlingsevne
Personlige egenskaper
 • Motivert for lederoppgaver med fokus på godt faglig samarbeid og godt arbeidsmiljø
 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Interesse for organisatoriske forhold og tjenester
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • God formidlingsevne
 • Omgjengelig og inkluderende
 • Evne til å takle arbeidspress og variasjon i arbeidsoppgaver
 • Nytenkende og strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet blir vektlagt  
Vi tilbyr
 • Deltakelse og delansvar for fremtidsrettet utvikling av akuttmottak i dagens og fremtidens OUS
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale og i henhold til overenskomster
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Inger Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92034632
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4643617725
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image