Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og per i dag 86 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har nå ledig tre nye selvstendig næringsdrevne fastlegehjemler tilknyttet Torget Helsesenter. 

Torget Helsesenter er et nyetablert legesenter lokalisert i hjertet av Drammen kommune, sentralt på Bragernes Torg. Det er meget gode bussforbindelser og kort gangavstand til togstasjon. Legesenteret blir bestående av totalt 4 fastlegehjemler, hvorav alle er selvstendig næringsdrevet. Det vil være en etablert fastlegehjemmel ved legesenteret ved oppstart, med en pasientliste på 1600. Lokalene er nyrenoverte, trivelige og romslige. Det planlegges åpning av legesenteret medio august 2023. Legesenteret vil ha et velutstyrt laboratorium med moderne labutstyr, samt egne rom for gyn/kirurgi og EKG/spiro. Legesenteret vil bli organisert som et AS og benytter Pridok journalsystem.

Det er grunn til å forvente god tilflyt av pasienter til legesenteret, ettersom det per i dag er svært lite ledig listekapasitet hos Drammen kommunes fastleger og mange har høyere pasienttall enn listetak. Pasientlistene vil derfor trolig fylles meget raskt opp. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det må inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. Dette innebærer bl.a. at utgifter til spesialisering dekkes i henhold til nasjonalt ALIS- tilskudd, samt mulighet til å delta i nettverkssamlinger for ALIS i påvente av veiledningsgruppe. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.

Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommunen. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at SKIL kvalitetsseminar tilbys regelmessig i regi av kommunen.  
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemlene
 • Delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Stor grad av fleksibilitet og ansvarsbevissthet
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og annet helsepersonell
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønske om å bidra til legesenterets videre utvikling
 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med mange trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, for ALIS i ny ordning
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter, for ALIS i ny ordning
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe 
 • Sentral beliggenhet 

   

  Tiltredelse medio august eller etter avtale


  Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. 
  I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
   
  I søknaden må det tydelig fremgå om LIS 1 tjeneste er gjennomført og godkjent, samt hva som gjenstår før godkjent spesialisering innen allmennmedisin.
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jacobsen, Mark
Tittel: Fastlege
Telefon: 406 71 775
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4643614183
Arbeidssted
Torget Helsesenter
Bragernes Torg 4
3017 DRAMMEN