Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du være med på å utvikle Norges mest spennende universitetssykehus?

Ved Diagnostikk- og teknologidivisjonen (DDT) er det nå ledig stilling som forskningsleder (100 %) kombinert med stilling som klinikkleder og professor II/førsteamanuensis i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus. Den kombinerte stilling vil omfatte lederansvar i begge linjer.
Stillingen er for fem år med mulighet for forlengelse.
Diagnostikk- og teknologidivisjonen omfatter Avdeling for bildediagnostikk, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Avdeling for medisinsk mikrobiologi og smittevern, Avdeling for patologi, Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin og Avdeling for medisinsk teknologi  og e-helse. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt miljø. Forskning er en sentral oppgave ved Akershus universitetssykehus og den kombinerte lederstillingen gir gode muligheter for å videreutvikle forskningsaktivitet i divisjonen og på Campus Ahus.
Stillingen rapporterer og har rådgivende funksjon i forskningsspørsmål til direktør for Diagnostikk og teknologidivisjonen ved sykehuset og leder for Campus Ahus ved UiO og inngår i divisjonsdirektørens og universitetets ledergrupper ved Campus Ahus.
Forskningsleder vil delegeres oppgaver og myndighet for forskning i divisjonen fra divisjonsdirektør ved Ahus og leder Campus Ahus ved UiO, som begge har det overordnede ansvaret i respektive linjer.
Forskningslederstillingen kombinert med klinikklederfunksjonen ved UiO er et viktig bindeledd mellom UiO, Campus Ahus, Forsknings- og innovasjonsdivisjonen, sykehusets øvrige kliniske virksomhet, eksterne aktører (lokalt, nasjonalt og internasjonalt) og divisjonens interne forskningsmiljøer. Forskningsleder/klinikkleder  representerer divisjonen og UiO i sykehusets Felles Forskningsutvalg og er leder av divisjonens forskningsutvalg.
Det forventes at den som ansettes i tillegg til lederoppgavene utøver egeninitiert forskning innen et av fagområdene i divisjonen, eller i spenningsfeltet mellom medisinsk fag og teknologi.

Spesielt vedrørende den akademiske bistillingen:
Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Separat liste med de 10 mest relevante publikasjoner som skal evalueres spesielt (vedlegges i fulltekst)
 • Oversikt over erfaring med veiledning av PhD-kandidater (inkludert navn, periode, institusjon, disputasdato, om du har vært hoved- eller medveileder). Bruk skjema:
  form---phd-candidate-supervision.pdf (uio.no)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner vedrørende administrasjon, ledelse, undervisning og språk utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring og ledererfaring.
 • Andre relevante kvalifikasjoner
 • Referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.
For fullstendig stillingsbeskrivelse med beskrivelse av kvalifikasjonskrav, og retningslinjer for evaluering av akademiske kvalifikasjoner, Se her for stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Ikke uttømmende

 • Bidra til å videreutvikle divisjonen til en fremragende og foretrukket samarbeidspartner innen forskning og utvikling
 • Aktiv ledelse og effektiv virksomhetsstyring innen forskning
 • Bidra som tilrettelegger og motivator for økt egeninitiert forskning og utvikling innen divisjonens fagavdelinger
 • Bidra til å sikre divisjonens resultatoppnåelse
 • Inneha rådgivende funksjon for divisjonsledelsen og Campus-leder i forskningsspørsmål
 • Utføre forskningsadministrative oppgaver på delegasjon fra divisjonsdirektøren og leder Campus Ahus
 • Representere divisjonen i Felles forskningsutvalg på sykehuset
 • Delta på aktuelle møtearenaer for forskning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Lede divisjonens forskningsutvalg
 • Personal-ansvar for UiO-ansatte i klinikken
 • Deltagelse i UiOs ledermøter og faglige fora
 • Rekrutteringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som lege og spesialist eller annen relevant medisinskfaglig/helsefaglig utdanning innen ett/flere av divisjonens fagområder
 • Akademisk kompetanse innen relevant fagområde til divisjonen, minimum doktorgradsnivå
 • Ønskelig med lederutdannelse og/eller ledererfaring - dokumenterte resultater
 • Erfaring med søknader i fm ekstern forskningsfinansiering – dokumenterte resultater
 • Forståelse for og evne til å balansere mellom oppgaver i stillingen
 • Kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen og forskningsmiljø
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon med alle medisinske fagmiljøer i divisjonen og på tvers i sykehuset
 • Gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse
 • Evne til å motivere andre og bygge opp gode team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Retningslinjer for utforming av søknad, informasjon til søkere, regler for ansettelse i stilling som professor/førsteamanuensis og regler vedr pedagogisk basiskompetanse finnes her

Vennligst se (her lenke) til UiOs regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensis-stillinger inkludert retningslinjer for utforming av søknad. 

 

Vi tilbyr:

 • En krevende, men spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor offentlig interesse
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Å være en del av et ambisiøst lederteam
 • Lønn etter avtale

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Omland
Tittel: Campus Leder Ahus
Telefon: 40107050
E-post: Torbjorn.Omland@ahus.no
Navn: Janne Pedersen
Tittel: Direktør for Diagnostikk og teknologidivisjonen
Telefon: 95335871
E-post: Janne.Pedersen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk- og teknologidivisjonen, Akershus universitetssykehus HF Institutt for klinisk medisin UiO
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG