Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus har ledig to 100 % overlegevikariat med tiltredelse etter avtale.

Avdelingen er en del av et universitetssykehus med tilhørende, avanserte medisinske funksjoner som traumefunksjon, trombektomikapabel hjerneslagenhet, kreftkirurgi , ortopedisk kirurgi med mer. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner ved å være seksjonert i fagspesifikke grener. Disse er: Seksjon for thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel og skjelett radiologi, pediatrisk radiologi, bryst og endokrin radiologi (BDS), nukleærmedisin med PET-CT og intervensjonsradiologi.

Som universitetssykehus har avdelingen fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen har igjennom sin forsknings plattform, SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) ambisjoner om å drive radiologirelatert forskning og utvikling med bruk av AI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk som satsingsområder. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og ønsker å tilrettelegge for både post-doc. forskning og PhD løp.

Avdelingen har over 200 ansatte fordelt på ca. 60 leger, ca. 120 radiografer og ca. 35 sekretærer. Avdelingen består av "hovedrøntgen" på sykehuset samt geografisk adskilte satellitter i Sandnes og Hillevåg, i tillegg til Brystdiagnostisk senter.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaver:

 • Delta i avdelingens klinisk radiologiske arbeid.
 • Holde tverrfaglige demonstrasjoner og MDT-møter.
 • Være delaktig i opplæring av LIS.
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra positivt til utvikling av din tilhørende seksjon og av avdelingen.
 • Delta i den til enhver tid gjeldene vaktplan for overleger.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning.
 • Kontakt mot klinikere, og arbeide for et godt samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i radiologi i Norge.
 • Høy faglig kompetanse innen radiologi, der kompetanse innen fagfeltet gastroradiologi eller intervensjon vil særlig vektlegges.
 • Forskningsinteresse og forskningserfaring vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide.
 • Evne til å arbeide strukturert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å få fram det beste i dine kolleger.
 • Evne til å kunne prioritere, være tydelig og ta avgjørelser.
 • Evne til å følge opp avtaler og være pålitelig.
 • Ha god arbeidskapasitet og kunne arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en Inkluderende Arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Lønn, pensjons- og forsikringsordninger i samsvar med overenskomst.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Siri Fagerheim
Tittel: Avdelingssjef (radiolgi)
Telefon: 91590012
E-post: siri.fagerheim@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image