Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Det lyses ut vikariat med for tiden 450 pasienter. Tiltredelse etter nærmere avtale. Vikariat med tanke på overtakelse av hjemmel kan være aktuelt.

GMS Legekontoret er et veletablert og meget veldrevet kontorfellesskap med 9 fastleger i spredd alder, 5 dyktige sekretærer, mye å gjøre og kostnadseffektiv drift. Lokalisert i lyse og trivelige lokaler i Jessheim sentrum, i en av Norges raskest voksende kommuner, hjemkommunen til Norges største arbeidsplassmagnet – Oslo Lufthavn Gardermoen.

Kontoret er godt utstyrt. Gode kolleger, mange års driftserfaring og trofaste pasienter er våre viktigste ressurser - velfungerende CGM Journal, lab og skadestue er gode daglige verktøy. Det er fysioterapeuter, psykologer, flymedisinsk kontor, apotek, alternative behandlere og apotek i samme hus. Kort veg til buss, tog og fly og rikelig parkering for pasienter og ansatte gjør det lett å komme til og fra.

Våre arbeidsrutiner og organisering gjør det mulig å kombinere arbeid, familieliv og fritid. Tilrettelegging for drift er organisert i et sameie med alle legene som medeiere. Tilhold er i leide lokaler med gunstige vilkår. Ny kollega må tiltre kontorets interne samarbeids- og sameieavtale før inntreden i hjemmelen.

Noen kolleger ved kontoret kan være interessert i å redusere egne lister og overføring av pasienter kan være aktuelt. Ved tilsetting er det viktig å sikre fortsatt god spredning i legenes alderssammensetning for å få mulighet til god kontinuitet i fremtidig drift.

Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regler og avtaleverk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det legges stor vekt på gjenværende legers uttalelse,
j.fr. ASA 4310, pkt 5.5.Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Deltagelse i drift av legesenter


Vi søker etter deg med
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Godkjent autorisasjon uten begrensninger
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • God klinisk vurderingsevne
 • Empati og gode samarbeidsevner
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Evne til å bidra til utvikling og nyskaping i kontorets tjenestetilbud
 • Godt norsk språk muntlig og skriftlig
 • Plettfri vandelsattest


Kommunen tilbyr
 • Det kan tilpliktes deltakelse i interkommunale legevakt.
  Ullensaker kommune har en moderne, døgnåpen legevakt delvis bemannet med fast tilsatte legevaktsleger og lav vaktbelastning.
 • Det er for tiden ingen kommunale fastlegeoppgaver knyttet til men kommunene kan tilplikte inntil 7,5 timer/uke jfr. sentrale avtaler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Trine Berg Larsen
E-post: berg.larsen.trine@gmail.com
Arbeidssted
Trine Berg Larsen
Trondheimsvegen
2050 JESSHEIM