Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å spesialisere deg i allmennmedisin under trygge og forutsigbare rammer? Er du usikker på om du foretrekker å jobbe på legevakt, sykehjem, familiesenter, helsehus eller legekontor? Da er Larvik kommune et riktig sted for deg. Vi tilbyr helhetlig utdanningsløp som vi tilpasser dine behov. 

Vi har ledige ALIS, institusjonslege i kommunelege-stillinger, og vi er på jakt etter deg som vil bli med på laget vårt. 

Som ALIS-lege får du mulighet til å rullere mellom kommunens ulike læringsarenaer som Larvik helsehus, sykehjem, familiesenter, legekontor, legevakt, fengsel og kombinasjoner av disse stedene. Dette gir deg unik kunnskap om ulike tjenesteområder i de kommunale helsetjenestene.

Du jobber i team med de øvrige kommunale legene. 
I Larvik kommune kan du gjennomføre hele ALIS-løpet, da helsehuset vårt er godkjent som institusjonstjeneste. Du kan også velge å gjennomføre sykehustjeneste på den avdeling du ønsker på Sykehuset i Tønsberg. 

Følgende steder er det mulig å begynne:
 • Larvik helsehus (ØHD, korttid og avklaring)
 • Legevakt
 • Sykehjem (langtids)
Vi ser også etter deg som ikke vil starte på spesialisering nå, men jobbe hos oss som institusjonslege på sykehjem. I Larvik kommune  har vi flere sykehjem med avdelinger for somatiske problemstillinger og andre for demens.

Vanligvis er det her mindre arbeidspress sammenlignet med  sykehus el. legekontor.

Arbeidsoppgaver
Generelt
 • Medisinsk faglig ansvar på respektive arbeidssteder
 • Drive diagnostikk og behandling av pasientene
 • Samarbeide med pårørende
 • Delta på tverrfaglige møter og samarbeide med kommunens andre yrkesgrupper
 • Gi supervisjon og veiledning til Lis1 og de som venter på et Lis1-løp
 • Delta på og bidra med internundervisning
 • Rapporterer og støtter seg til fagoverlegen for sykehjem og helsehus
ALIS
 • Eventuelt inngå ALIS-avtaler med kommunen
 • Delta på kurs og samlinger for ALIS
 • Delta på veiledningssamtaler, individuelt og i grupper

Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du må ha gjennomført og fått godkjent LIS 1 tjeneste (Dette gjelder søkere til  ALIS stilling. Andre søkere som institusjonsstillig  må han minst autorisasjon (PreLIS). Vi kommer vil foretrekke de som er LIS leger el. evt. spesialister, men dette gjøres ved vurdering av søknader)
 • Du er god til å kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig 
 • Det er en fordel med førerkort klasse B 

Personlige egenskaper
 • Du har interesse for feltet allmennmedisin, med fokus på medisin som gir god livskvalitet
 • Du er faglig interessert og utviklingsorientert 
 • Du har forståelsen for viktigheten av profesjonsgrupper og er god til å samarbeide
 • Du er tydelig, trygg og kan jobbe selvstendig 
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal 
Vi legger vekt på personlig egnethet. 


Vi tilbyr
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer 
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling 
 • Ukentlig internundervisning og månedlig smågruppeaktivitet ved sykehjem og legekontor
 • Fagdager og simulering hos legevakt 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Velferdsordninger 
   

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kommunelegen
Kontaktpersoner
Navn: Abdul Karim Hilli
Tittel: Fagoverlege helsehus og sykehjem
Telefon: +4798231064
E-post: abdul.karim.hilli@larvik.kommune.no
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege kliniske tjenester
Telefon: +4792287720
E-post: E-post:einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Line Skorge
Tittel: Avdelingskoordinator legetjenesten
Telefon: +4790513159
E-post: E-post:line.skorge@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik kommune
Byskogveien 5
3257 LARVIK