Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingen er sentral og viktig i vår kommune.
Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommuneledelsen, og er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen, i kommunal planlegging og i styringsdialog med fastlegene i kommunene.
 
Ansvars- og arbeidsoppgaver:
Kommuneoverlege må til enhver tid ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, jfr. folkehelseloven § 5.

Bistå med medisinskfaglig rådgivning av betydning for folkehelsen til alle kommunens virksomheter, eksterne aktører og befolkningen, samt i kommunens overordnede planarbeid (kommuneplan mv.)

Lage og oppdatere kommunens planer på helseområdet, som smittevernplan, plan for helsemessig og sosial beredskap og plan for legetjenesten, og bidra aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet

Fatte nødvendige vedtak etter gjeldende lovverk som smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernloven.

Ha ansvaret for fastlegeordningen i samarbeid og arbeidsdeling med kommunalsjef Helse og velferd.

Ha ansvaret for å utføre klinisk tilsynsarbeid som sykehjemslege, helsestasjonslege, skolelege og annet forebyggende arbeid for barn og unge.

Tiltre kommunens kriseledelse ved behov.

Medisinskfaglig samhandling med samarbeidskommuner og eksterne institusjoner - Delta i kommunale råd og utvalg som kommunene finner ønskelig.
 
Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gjerne spesialist i samfunnsmedisin (Lege uten spesialisering forventes å gjennomføre spesialiseringsløpet i samfunnsmedisin)
 • Gjerne erfaring fra allmennpraksis og som kommuneoverlege.
Videre vektlegges:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendige, målrettet og strukturert
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi tilbyr:
 • Godt arbeidsmiljø med gode og engasjerte kollegaer
 • Spennende utviklingsoppgaver i et tverrfaglig fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 •  Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
Annet:
Organisatorisk er stillingen plassert i kommunalområdet Helse og velferd. Kommunalsjef i Helse og velferd vil være nærmeste administrativt overordnet, men stillingen forutsetter også tett kontakt og godt samarbeid med kommunedirektøren. Arbeidssted er ved Helse- og sosialsenteret i Våler kommune.

Den rette kandidaten vil få stort handlingsrom og innflytelse i videre utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Våler kommune er en mellomstor kommune, og er en av kommunene i landet som vokser mest. Vi er annerledeskommunen med mange barn og unge, og ca. 2000 av innbyggerne våre er under 18 år. Våler ligger sentralt i Østfold, og er en langstrakt kommune med et levende samfunn og vakker natur. Vi ligger ca 15 min fra Moss og 40 min fra Oslo med bil.

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 
 Våler kommune benytter elektronisk søknadsprosess og ber om at søknad sendes elektronisk via ledige stillinger på våre hjemmesider. 
 
Vi gjør oppmerksom på at alle søkere i utgangpunktet vil få sitt navn offentligjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentligheten må begrunnelse oppgis, og ønske om unntak vil bli vurdert ut fra hvert enkelt tilfelle.
 
 Ved et eventuelt intervju må det legges frem kopier av attester og vitnemål.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Våler kommune - Viken
Kontaktperson
Navn: Wenke Aannerød
Tittel: Kommunalsjef Helse og Omsorg
Telefon: +47 69289207 / +47 94871997
Arbeidssted
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD