Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nordre Follo kommune søker etter ny fastlege i nyetablert hjemmel ved Greverud legesenter.

Det lyses ut nyopprettet fastlegehjemmel (0-liste) ved Greverud legesenter AS. Senteret er en velfungerende og stabil praksis med 8 fastleger og seks ansatte helsesekretærer. Greverud legesenter er organisert som et aksjeselskap.

Det er for tiden en deleliste og en av legene jobber 50%. Syv av legene er spesialist i allmennmedisin, en av legene er i ALIS løp.

Greverud legesenter er et populært legesenter med god pasienttilgang. Legesenteret ligger på Greverud senter med nærhet til kollektivtransport, togstasjon, butikker og boligområder. 

Legesenteret vil i løpet av våren gjennomgå en oppussing av lokaler og utvidelse, det er derfor tentativ oppstart av ny hjemmel medio september.


Arbeidsoppgaver

Allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege, praksis som selvstendig næringsdrivende

Det er for tiden ingen tilpliktelse til kommunale medisinske oppgaver

Kvalifikasjoner
  • norsk autorisasjon som lege 
  • gjennomført turnustjeneste/Lis-1
  • flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har
  • gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, og som bidrar til et godt miljø
  • et engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert
  • evne til å jobbe strukturert og målrettet, kan jobbe selvstendig og drive privat praksis.
Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner, kollegial samarbeidsevne og personlig egnethet. Ved Greverud legesenter AS jobber vi tett sammen som et team, vi ser etter deg som ønsker å være en aktiv bidragsyter til dette teamet.

Vi tilbyr

Greverud legesenter har et godt arbeidsmiljø med erfarne leger og helsesekretær som har jobbet ved legesenteret i lang tid.

Vi vil ha innbydende og moderne lokaler med alt utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis. 3 av legene bruker ultralyd i sin praksis. Vi bruker Infodoc EPJ-system.

Legekontoret er organisert som et AS (Aksjeselskap). 

Nordre Follo er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og det er gode muligheter for spesialisering i allmennmedisin. Ved å tiltre i stillingen ved Greverud legesenter vil det være mulighet for å tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunene har kommet langt i ALIS-oppfølgningen og har også ansatt egen ALIS-koordinator. Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp og følger opp på en god måte. Veileder under utdanning vil være en spesialist ved Greverud legesenter.

Det er 65 fastleger i Nordre Follo kommune fordelt på 13 legekontorer, hvorav ett er kommunalt fastlegekontor. Kommunale legeoppgaver som sykehjem og KAD samt helsestasjon for barn og ungdom ivaretas av de kommunalt ansatte legene. Legene i næringsdrift er derfor ikke tilpliktet annet allmennmedisinsk arbeid.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Sigrid Skjærholdt
Tittel: Daglig leder/ Næringsdrivende fastlege
Telefon: 918 88 260
E-post: anne.sigrid.skjarholt@grevls.nhn.no
Navn: Lene Svendsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 930 56 194
E-post: lene.svendsen@nordrefollo.kommune.no
Navn: Geir Jentoft Korsmo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 970 38 008
E-post: geirjentoft.korsmo@nordrefollo.kommune.no
Navn: David Johnstone Sørensen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 970 96 017
E-post: david.sorensen@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Greverud Legesenter
Flåtestadveien 3
1415 OPPEGÅRD