Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Allmennlegetjenesten  har ansvaret for fastlegeordningen i Tromsø kommune. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 81 fastleger. Vi har nå ledig en etablert hjemmel på ett av våre private legekontor som selvstendig næringsdrivende fastlege.  

Kvaløysletta Legekontor er en 7- legers praksis sentralt på Kvaløysletta i Tromsø. Det er 4 leger som er spesialister i allmennmedisin. I tillegg er det 3 leger som er under spesialisering. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden fem helsesekretærer og en LIS1-lege. Journalsystemet er Pridok.  Fastlegehjemmelen har pr. tiden et listetak på 900 pasienter. Hjemmelen er ledig f.o.m. 01.09.23. Oppstart etter avtale. 

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Hjemmelsinnehaver er forpliktet til deltakelse i kommunal legevakt. Tromsø kommune kan ved behov pålegge fastleger en kommunal deltidsstilling inntil 7,5 timer pr. uke.

Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.      

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt stor vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner med både pasienter, annet helsepersonell og kollegaer.
 •  Personlig egnethet drift av en privat allmennpraksis i et kontorfellesskap. 

Vi tilbyr
 • Kommunalt forsterket basistilskudd opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. Basistilskuddet reguleres i takt med nasjonale tilskudd som har kommet etter 01.03.2021, det vil si at det kommunale basistilskuddet reduseres tilsvarende økningen av nasjonale tilskudd jf. Handlingsplan for Allmennlegetjenesten.
 • Etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd av basistilskudd, i forbindelse med oppkjøp av fastlegehjemmel.
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for eget/-barns sykefravær inntil 10 dager pr. år, inntil SOP (sykeavbruddsforsikring) overtar, gjeldende t.o.m. 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap med flere spesialister. 
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
ALIS
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.  
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.   
 • Ta gjerne kontakt med kontaktpersonene for flere opplysninger.    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Lundberg
Tittel: Fastlege, Kvaløysletta Legekonto
Telefon: 90500475
E-post: camlun@online.no
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 92819494
Navn: Bjørn Bø
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 99354260
E-post: bjornivarbo@gmail.com
Arbeidssted
Kvaløysletta legekontor AS
9100 KVALØYSLETTA