Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Steinkjer kommune har 4 kommunale sykehjem og en enhet med døgnrehabilitering innen sektor institusjon, rehabilitering og legetjenester. I tillegg er enhetene psykisk helse  og rus, legevakt og legetjenester organisert i denne sektoren. 
Sykehjemsplassene fordeler seg på:
 • Steinkjer sykehjem ; 63 plasser, der 20 av plasser er  demensenhet og 13 plasser på korttidsenhet 
 • Egge helsetun;20 plasser somatisk avdeling 
 • Stod sykehjem ; 29 plasser
 • Malm sykehjem ; 30 plasser
 • Steinkjer kommune leier 16 plasser ved Betania Sparbu
 • Steinkjer rehabilitering ; 11 plasser
Den  ledige stillingen er ved Steinkjer sykehjem ( 60 %), Steinkjer rehabilitering( 20 %) og Egge helsetun ( 20 %).
Kommunen er inne i en spennende organisatorisk utvikling for helsetjenestene med satsning på demensomsorg, hverdagsmestring  og institusjonstjenester.
Kommunen kan være behjelpelig med anskaffelse av bolig.
Det er gode pendlermuligheter med gangavstand fra Steinkjer stasjon.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Bidra til kvalitetssikring og -utvikling av tjenesten, med bla intern kursing av ansatte
 • Samarbeide med andre aktuelle instanser i kommunen, spesialhelsetjenesten og eksterne sektorer
 • Bidra til utvikling av tjenesten i tråd med Samhandlingsreformen
 • Bidra til en aldersvennlig kommune med strategier og tiltak beskrevet i Leve hele livet i Steinkjer
 • Samarbeide med pårørende

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon og gjennomført LIS1 
 • Relevant erfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Arbeid på dagtid 
 • Lønn: Mellom kr. 1 200 000,- og kr 1 400 000,- etter kvalifikasjon og erfaring
 • Fagmiljø med sykehjemslege ved de andre enhetene og et aktivt fagmiljø for leger i Steinkjer kommune
 • Mulighet for relevante kurs innen sykehjemsmedisin
 • Et trivelig by- og bygdemiljø å bo i med flott natur og gode fritidsmuligheter
 • Gode muligheter for legevaktsvakter hvis det skulle være ønskelig 
 • Det legges til rette for spesialisering derunder deltagelse i kurs og veiledningsgruppe 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til sektorleder Marthe Solnes Persgård 99 69 47 88, mailadr: marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Steinkjer sykehjem ( 60 %), Steinkjer rehabilitering( 20 %) og Egge helsetun ( 20 %)
Kontaktperson
Navn: Marthe Solnes Persgård
Tittel: Sektorleder
Telefon: 99 69 47 88
E-post: marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Seilmakergata 4
7725 STEINKJER