Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser, Seksjon for gruppeterapi, Akutt-team, Seksjon for døgnbehandling og Seksjon for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Seksjon for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. DPS Follo har 14 overlegestillinger inkludert medisinskfaglig rådgiver.

DPS Follo har ansvar for å gi spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern for voksne til befolkningen i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

Vi søker en erfaren psykiater med bred klinisk bakgrunn til ledig stilling som medisinskfaglig rådgiver!

Medisinskfaglig rådgiver er en del av avdelingsleders stab, og oppgavene tilhørende stillingen er på delegasjon fra avdelingsleder. Medisinskfaglig rådgiver skal bidra til at DPS Follo fungerer som en samlet og effektiv organisasjon både internt og i samhandling med samarbeidspartnere. I tillegg skal medisinskfaglig rådgiver bidra med faglige innspill, fagutvikling og rekruttering. Vi ønsker gjerne en medisinskfaglig rådgiver som brenner for LIS-legene og nyrekruttering til et spennende fagfelt!

Det er utarbeidet funksjons- og ansvarsbeskrivelse for stillingen.  

Alle søkere må søke elektronisk.  

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder og seksjonsledere i kliniske, faglige og juridiske spørsmål
 • Bidra til kvalitetsutvikling, ta initiativ og være pådriver for internkontroll og kvalitetssikring av behandlingstilbudet ved DPS
 • Bidra med strategisk fagutvikling ved DPS Follo
 • Oppgaver knyttet til rettighetsvurderinger, klage- og tilsynssaker
 • Veiledning og undervisning samt oppgaver knyttet til leger i spesialisering
 • Samhandling på tvers av avdelingene i forhold til fagutvikling av tjenestetilbud 
 • Det er ønskelig at medisinskfaglig rådgiver har kliniske og/eller forskningsoppgaver tilsvarende inntil 40% stilling. Her er det mulighet for variasjon underveis, og individuell tilpasning. 

Kvalifikasjoner

 • Utdannet spesialist i psykiatri, med bred klinisk erfaring
 • Skal ha kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger, psykoterapeutisk teori og praksis, herunder ulike psykoterapeutiske tilnærminger, om nasjonale helsemyndigheters føringer og om lov- og forskningsverk
 • Skal ha oppdatert fagkunnskap om psykofarmaka
 • Skal ha god fagkunnskap også om generell medisin
 • God evne til faglig vurdering og formidling, både skriftlig og muntlig 
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, som kommer til uttrykk både internt i DPS og ovenfor eksterne samarbeidspartnere
 • Mål- og resultatorientert
 • Du må trives med administrative oppgaver
 • Du må trives å jobbe med overordnet faglig tenkning og utvikling innenfor dagens rammer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et miljø med høyt faglig nivå
 • Et trivelig arbeidsmiljø 
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Internundervisning
 • Eksterne kurs inntil 10 dager i året
 • Overlegepermisjon med mulighet for fleksible løsninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Wenche Brandtzæg Nikolaisen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41321061
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Follo, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski