Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Bjørkelangen medisinske senter (BMS).

BMS er et legesenter med 4 leger samt LIS1 lege beliggende i tettstedet Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune.  Hjemmelen har et listetak på 1200 pasienter.

Legekontoret drives som et DA, og det er et veldrevet og velutstyrt kontor med laboratorium som har bl.a. EKG, spirometri og 24t/BT. Kontoret har 5 ansatte fordelt på 4,5 årsverk.

Aurskog-Høland kommune har 16 fastlegehjemler fordelt på 6 legesentre. Vi har også 2 LIS1 leger. Det er godt kollegialt samarbeid mellom fastlegene, med et velfungerende ALU.

Aurskog-Høland kommune har legevakt lokalisert på Bjørkelangen. Hjemmelsinnehaver må delta i legevakt, p.t. ca. 12-delt legevakt. Allmennmedisinske offentlig legearbeid kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke, men de kommunale legeoppgavene blir dekket av fast ansatte sykehjemsleger og helsestasjons lege. Akutt/ø-hjelp på dagtid ivaretas av kommunalt fastlegekontor

Kommunen er fra mai 2022 registrert som utdanningsvirksomhet.

Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
  • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
  • Personlige egenskaper vektlegges.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Det er nødvendig for deltagelse på legevakt at man innehar førerkort klasse B og disponerer bil. Kommunen har anskaffet egen godt utstyrt legebil (godkjent som utrykningskjøretøy).
 
Andre opplysninger:
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet fra mai 2022, og kandidater under spesialisering vil få tilbud om ALIS-avtale.

Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene på BMS.

Kommunen kan tilby utsatt økonomisk overtakelse av fastlegepraksis inntil 3 år. Nærmere opplysninger om dette kan fås ved å kontakte kommuneoverlege

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege Margrethe Ødegaard tlf. 458 76 568.  Spørsmål som gjelder praksisen og overtakelsen rettes til: fastlege Astrid Figger tlf. 482 48 459 (ikke mellom 08-15), hjemmelsinnehaver Bjørn Tore Bjørkedal tlf. 984 64 769.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Margrethe Ødegaard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 458 76 568
E-post: margrethe.odegaard@ahk.no
Navn: Astrid Figger
Tittel: Fastlege
Telefon: 482 48 459
Navn: Bjørn Tore Bjørkedal
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 984 64 769
Hjemmeside
Arbeidssted
Bjørkelangen medisinske senter
Haldenveien 34
1940 BJØRKELANGEN