Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Nevropsykiatrisk enhet (NPe) er en spesialisert enhet som gir tilbud til barn og ungdom med alvorlig og sammensatt problematikk innenfor psykisk helsevern.

Enheten tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge (0-18 år) der kognitive eller nevrobiologiske faktorer kan være vesentlige for funksjonsvansker, herunder utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser. Enheten er bemannet med overleger, psykologspesialister, spesialpedagoger og miljøterapeut. Enheten har høy faglig kompetanse og et stabilt og godt arbeidsmiljø.

Nevropsykiatrisk enhet er organisert under Barneseksjonen i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet som inkluderer Enhet A (døgnrammer), Enhet B (dagrammer) og Enhet Front (hjemmesykehus).

Nevropsykiatrisk enhet har ledig en fast stilling for overlege fra 01.10.2023. 

Jf.Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder ved ansettelse.

To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet  gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig pasientansvar som innebærer utredningsansvar, herunder somatiske undersøkelser og differensialdiagnostiske vurderinger av barn og unge med utviklingsforstyrrelser
 • Utredning av sosial-kommunikativ funksjon med egnede metoder
 • Bidra til enhetens fagutvikling og gjennomføring av kursvirksomhet
 • Veiledning av LIS
 • Tilegne seg, anvende og bidra til oppdatert evidensbasert praksis

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri 
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsforløpet vil kunne bli vurdert
 • Diagnostisk erfaring og kompetanse med barn og unge generelt, og knyttet til nevropsykiatrisk problematikk/utviklingsforstyrrelser/autismespekterforstyrrelser spesielt
 • Det forutsettes at søkeren behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for faget og tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • Et fagmiljø der det drives aktivt utviklings- og evalueringsarbeid
 • Mulighet for påvirkning og utvikling av enhet og seksjon
 • Mulighet for å bidra til utviklings av tjenestetilbudet til pasientgruppen i egen seksjon og avdeling
 • 40 timers arbeidsuke
 • Lønn etter avtale
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Anne Falsen
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 41651954
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF
  Sognsvannsveien 63
  0372 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image