Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og ett kommunalt legekontor med til sammen 82 fastleger.

Vi har nå en ledig etablert fastlegehjemmel på et av våre private legekontor. Hjemmelen kan overdras fra 15.06.23 eller senere etter avtale. 

Nordbyen legesenter er en veldrevet 6-legepraksis, sentralt beliggende på Tromsøya i velutstyrte romslige lokaler. Legekontoret har CGM journalsystem, datauttrekningsverktøyet Medrave og internkontrollsystemet Trinnvis. Legesenteret har et høyt fokus på fag- og kvalitetsarbeid. Fem av de seks legene er spesialister i allmennmedisin. Det er ukentlige fagmøter, jevnlige smågruppemøter og SKIL-kurs.Legesenteret har 4 dyktige autoriserte helsesekretærer som er godt samkjørte. Ledende helsesekretær har lang erfaring innen helseadministrasjon og har tilleggsutdanning i økonomi. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø, med meget god økonomistyring, lave driftsutgifter og solide inntjeningsmuligheter. Nordbyen legesenter har samarbeid med UiT-Norges arktiske universitet om undervisning av medisinstudenter og har avtale med Tromsø kommune om LIS1-lege. Hjemmelen har vært drevet stabilt av samme lege i 27 år. Pasientlisten er pr. tiden på 970 pasienter.

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Hjemmelsinnehaver er forpliktet til deltakelse i kommunal legevakt. Tromsø kommune kan ved behov pålegge fastleger til en kommunal deltidsstilling på inntil 7,5 timer pr. uke. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder
  ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt stor vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner med både pasienter, annet helsepersonell og kollegaer.
 • Personlig egnethet for drift av en privat allmennpraksis i et kontorfellesskap. 

Vi tilbyr
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. Basistilskuddet reguleres i takt med nasjonale tilskudd som kommer. Det vil si at det kommunale basistilskuddet reduseres tilsvarende økningen av nasjonale tilskudd jf. Handlingsplan for Allmennlegetjenesten.
 • Etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel.
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for eget/-barns sykefravær inntil 10 dager pr. år, inntil SOP (sykeavbruddsforsikring) overtar, gjeldende t.o.m. 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd med inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
 
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppførte kontaktpersoner for flere opplysninger.
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.     
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Johansen
Tittel: Personalansvarlig lege
Telefon: 99711179
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 92819494
Navn: Trygve Deraas
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 93440708
E-post: trygve.deraas@outlook.com
Arbeidssted
Stakkevollvegen 33
9010 TROMSØ