Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig vikariat som LIS-1 lege

LIS-1 legen ved Bygdelegene DA går ut i svangerskapspermisjon og det er et ledig vikariat som LIS-1 lege fra 01.06.2023 - 31.08.2023.

Bygdelegene
Bygdelegene er et veldrevet fire-legers kontor organisert som DA, samt turnuslege. Det er kollegial fraværsdekning legene imellom. 
 
Praksisen er moderne utstyrt og er sentralt plaser i gode lokaler, med 5 legekontorer, lab. og akuttrom, samt stort pauserom. 
 
Det er en velfungerende daglegevakt som fordeles mellom kommunens 8 fastleger, hvor man rykker ut sammen med brannvakt i moderne kommandobil. Dette gjelder på anmodning fra AMK på turer med rød respons, og er en ordning som har vakt positiv oppsikt utover i landet.  Legevakt er organisert sammen med Sarpsborg kommune, og man kan i
stor grad selv bestemme vaktdeltakelsen.
 

Kontaktperson vedrørende vikariatet
Oddvar Ekeberg, Fastlege, mobil: 90654576   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Rakkestad kommune
Kontaktperson
Navn: Oddvar Ekeberg
Tittel: Kommunelege
Telefon: 906 54 576
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bygdelegene DA
Rådhusveien 1
1890 RAKKESTAD
Søk på stillingen