Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset i Sandnessjøen søker etter deg til 100% fast stilling, eller vikariat dersom dette er ønskelig.  

Du vil komme til et miljø med stort faglig engasjement der det legges stor vekt på undervisning, veiledning og supervisjon. Det legges også til rette for daglige møter med overleger, LIS2 og LIS1 der faglige diskusjoner er i fokus. 

Vi vet at mange av utfordringene som LIS2 ved universitetssykehus kan knyttes til å få gjennomført antall prosedyrer for å oppnå læringsmål og utvikle deg som indremedisinsk lege. Hos oss kan vi garantere at du raskt kommer i gang og får gjennomført mange prosedyrer under veiledning. Det skjer både i poliklinikk, på sengepost og i akuttmottak. 

Som LIS2/3 deltar du i vaktordning sammen med LIS1 og overlege. Du får varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk og vaktarbeid. Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST prinsippet for akutte indremedisinske problemstillinger og alvorlig syke barn. 

Det er satt av faste poliklinikk og studiedager i en rullerende turnus. Vi jobber med å tilrettelegge med en friuke i løpet av denne tjenesteplanen, slik at man har mulighet til å reise. 

Hos oss vil få god oppfølging av faste overleger i avdelingen, som er indremedisinere, kardiologer, gastroenterolog, nefrolog og lungelege. 

For å bli godkjent spesialist i generell indremedisin kan alle læringsmål oppnås i Helgelandssykehuset, bortsett fra 6 måneder tjeneste på et større sykehus. 

Oppstart etter avtale.

Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane.

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid
 • Journalarbeid
 • Poliklinikk
 • Sengepostarbeid
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Veiledning av LIS1

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du har godkjent turnustjeneste/LIS1

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du evner å prioritere i en travel hverdag
 • Du har innsikt i eget kompetansenivå

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Fokus på veiledning og utdanning
 • Et fagmiljø med stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter
 • Lønn etter gjeldende avtaler og god pensjonsordning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Annabel Suarez Hjartland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90738584
Arbeidssted
Medisinske leger Sandnessjøen, Medisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen