Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Velkommen som psykiater/overlege hos oss!

Vi utlyser nå 2 faste overlegestillinger i allmenpsykiatrisk poliklinikk. Vi jobber med et bredt spekter av pasienter, og ser etter deg som syns det er spennende med uavklarte diagnoser og å gi hjelp til de som trenger det mest. Vi trenger deg som trives med utfordringer og avklaringer av sammensatte problemstillinger. Vi trenger ditt gode humør og din kunnskap hos oss! 

Du vil bli del av et kollegium i et faglig sterkt allmenteam bestående av overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, IPS (jobbspesialister) og erfaringskonsulenter. Du vil samarbeide med faglig engasjerte kolleger, og vi jobber aktivt med videreutvikling av våre fagspesifikke team. Du vil få muligheten i deler av stillingen til å fordype deg innenfor noen områder. Våre medarbeidere oppfordres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning. Dagene er travle, men vi har et godt arbeidsmiljø. Det er et tett samarbeid og godt humør i overlegegruppen. 

Arbeidssted er for tiden ved vårt DPS på Bjorbekk. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. Dette vil innebære mulighet for å arbeide både digitalt og ved flere lokasjoner i klinikken.

Vi har nå ledig 2 x 100 % faste stillinger som overlege/psykiater i poliklinikken i Arendal

Arendal er en stor småby og en nydelig sommerby hvor du kan oppleve bylivet med shopping, bryggesleng og gode matopplevelser i Pollen. Byen tilbyr varierte
aktiviteter og en mengde arrangementer og konserter gjennom hele året.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Kun søknader registrert elektronisk vil bli vurdert.  

Arbeidsoppgaver

 • Vurderinger, utredning/diagnostisering og behandling individuelt og i grupper.
 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • Medisinskfaglig bistand til psykologer og spesialsykepleier i teamet
 • Holde deg faglig oppdatert og engasjere deg i videreutviklingen av vårt faglige tilbud
 • Veiledning av LIS-kandidater og andre medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri
  • Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet vil tas i betraktning og oppfordres til å søke.
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjert og ansvarsbevisst
 • Interesse og ønske om å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø
 • God evne til samhandling og samarbeid internt og eksternt  

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Mulighet for videreutdanning
 • Veiledning
 • Lønnet studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Einar Formo Hermansen
Tittel: Overlege
Telefon: 995 06 383
Navn: Anne Dalen
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: 918 85 088
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder, allmennpsykiatrisk poliklinikk i Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image