Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 133.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggaten 4 og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

Seksjon Psykose- og akuttbehandling har ledig fast stilling for overlege. Stillingen er tilknyttet enhet for psykosebehandling. 

Psykosepoliklinikken er nylig seksjonert i en enhet for tidlig intervensjon og en enhet for psykosebehandling, samt to FACT team som er organisert som fagteam i stab til seksjonsleder. Psykosepoliklinikken gir tilbud om utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykoselidelser. Enhetene er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og sosionom.

Som akademisk sykehus har vi særlige forpliktelser til å forske og undervise, alle ansatte kan derfor bli pålagt undervisning. For stillinger hvor det er pålagt ved lov norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse. Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av vurdering/utredning/diagnostisering av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Rettighetsvurdering av henvisninger
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Veiledning av samarbeidspartnere
 • Delta i utvikling av behandlingstilbudet ved seksjonen
 • Informasjonsarbeid rettet mot bydeler, helsevesenet 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Søker må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Søker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet forventes
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø med fokus på fagutvikling
 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Ukentlig internundervisning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Jorun Sølvberg Larsen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 45008322
E-post: grjlar@ous-hf.no
Navn: Linn T. Fikke
Tittel: enhetsleder
Telefon: 47666937
E-post: linfik@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus HF
Gullhaugveien 12
0484 Oslo
Søk på stillingen