Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Solum legesenter.

Listestørrelse: 1700 pasienter. Det vil etter avtale være mulig å redusere listelengde. 

Solum legesenter er et veldrevet fastlegesenter, der det jobber 6 leger i selvstendig næringsdrift. Legesenteret ligger sentralt i Skien og har ansatt 6 erfarne og hyggelige helsesekretærer/sykepleier. Legesenteret har lyse og trivelige lyse lokaler der flere rom er nyoppusset. Ny lege vil overta et stort hjørnekontor som er totalrenovert med nye kontormøbler og gode lysforhold. Legesenteret har god plass til parkering. Kontoret er svært godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT, ultralydapparat og laboratorium. Det benyttes Infodoc journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldene avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig erfaring

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Tilrettelagt ALIS-løp, individuell plan, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • 0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
 • Økt basistilskudd med 30 % per listepasient inntil 1000 listepasienter. Dette tilskuddet vil kunne endres når det tilkommer økte statlige midler til pasienttilpasset basistilskudd
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Gode økonomiske kompensasjonsordninger for vakter som tas utover pålagte vakter i vaktturnus ved legevakt
 • Kommunen planlegger å etablere flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ubbat Ocak
Tittel: Fastlege
Telefon: 93478506
E-post: ubbatocak@hotmail.com
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95034829
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Holbergs gate 6
3722 Skien
Søk på stillingen