Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Synes du allmennmedisin og akuttmedisin er spennende og givende? Motiveres du av situasjoner med behov for rask medisinsk hjelp, og å håndtere utfordrende situasjoner som kan oppstå på kort varsel? Da vil du kanskje trives godt sammen med oss, og vi vil svært gjerne se deg som søker.

Vi søker etter lege til sommervikariater i perioden mai - august, i ulike stillingsprosenter og lengder. 

Alle stillingene kan tiltres snarest, og vi ønsker at du skriver i søknaden hvilken prosent og hvor lang periode du ønsker å jobbe. Som kommunalt ansatt lege vil du avlønnes etter kommunale avtaler og tariffer, og som innebærer fast månedslønn, med ulempetillegg etter turnus.

Legevakta i Tromsø består av flere tjenestetilbud:  
 • Døgnåpen legevakt.
 • Interkommunal legevaktsentral 116 117.
 • Legevaktsbil
 • I tillegg er Overgrepsmottak og Psykososialt kriseteam organisert under Legevakta med eget team som
  tilkalles ved behov.
Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling på legevakt.
 • Legene på Legevakta rykker ut med legevaktsbilen eller ambulanse ved akutt, alvorlig sykdom eller skade.
 • Deltakende i kvalitetsarbeid ved utarbeiding og evaluering av prosedyrer, samt internundervisning.
 • Delta i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved Legevakta.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste.
 • Spesialisering i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norsk språkkunnskap på nivå C1.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra legevaktsarbeid. 
 • Oppfylle kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften paragraf § 7.

Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som liker utfordringer og håndterer utfordrende situasjoner.
 • Er fleksibel og vant til å områ deg raskt.
 • Er selvstendig, ansvarsbevisst og tar raske og kloke beslutninger. 
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. 
 • Er faglig engasjert, nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov.

Vi tilbyr
 • Tverrfaglig og godt miljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i legevaktsteamet.
 • Mulighet for tilpasning av turnus og stillingsprosent.
 • Ordnede forsikrings -og pensjonsordninger.
 • Avlønning i henhold til kommunale avtaler og tariffer som kommunalt ansatt lege. 
 • Kommunens velferdsordninger med rabaterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter mm.
Annet
 • Tilsetning skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2
 • 2-3 referanser registreres ved søknad i Webcruiter før intervju 
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Solveig Willumsen
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 94 17 32 23
Arbeidssted
Sykehusvegen 30
9019 TROMSØ
Søk på stillingen