Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som er Lege i spesialisering (LIS-3), for fast ansettelse, og oppstart i spesialiseringsprogram innen psykiatri.

Vår avdeling er opptatt av å ha høy faglig kvalitet på det arbeidet vi gjør. Vi samarbeider med ledende fagmiljøer innenfor bl.a., psykoser, bipolare lidelser, ADHD, angst, depresjon, spiseproblematikk, komplekse traumer, rus, personlighetsproblematikk o.a. I vår avdeling deltar vi i ulike faglige nettverk. Vi er med i nettverk for blant annet psykoser, EMDR, DBT og B4DT. Det legges også til rette for klinisk forskning.

Avdelingen følger nasjonale helsemyndigheters føringer med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vår virksomhet holder et høyt faglig nivå, og har fokus på kompetanseutvikling. Som LIS-3 hos oss vil du være en aktiv deltager i fagutviklingen. 

Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune på Helgeland i Nordland. Avdelingens opptaksområde er kommunene Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy, Træna og Lurøy, med til sammen ca 14.000 innbyggere.

Helgelandskysten er noe av det vakreste Norges kyststripe har å by på. Her finnes omlag 10.000 store og små øyer, kritthvite strender, et yrende dyre- og fugleliv og bratte fjelltopper som strekker seg rett opp av havet. Forholdene er fantastiske for friluftsopplevelser både til vanns og til lands. Det er også et godt kulturtilbud i området.

Arbeidsoppgaver

 • Utredninger og diagnostiske vurderinger.
 • Behandling av et bredt spekter av pasienter innenfor det allmennpsykiatriske feltet.
 • Somatiske undersøkelser og medikamentelle vurderinger.
 • Samhandling med kommunene, bistå med rådgivning og veiledning.
 • Pårørende- og familiesamtaler.
 • Ambulant behandling der det er hensiktsmessig.
 • Akutt og krisetjeneste på DPS-nivå.
 • Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.
 • Undervisning og teamarbeid i poliklinikken.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Gjennomført LIS-1 tjeneste.
 • Gode kunnskaper i norsk.
 • Evne til å arbeide selvstendig og tverrfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig. 
 • Gode samarbeidsevner overfor pasienter/ pårørende og andre fagpersoner i klinikken.
 • Være opptatt av faget psykiatri og delta aktivt i klinikken. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt;

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger, herunder flere psykiatere, psykologspesialister, psykologer og høgskoleutdannede.
  Spennende faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. I poliklinikken tilbys pasientbehandling både individuelt og i grupper.
 • Mulighet for faglig fordypning/kurs/konferanse.
 • Ikke vaktarbeid.
 • Det legges til rette for et fullstendig spesialiseringsløp som fører frem til spesialitet i voksenpsykiatri. Du vil blant annet motta ukentlig undervisning fra Nordlandssykehuset og følge samlinger med kolleger fra hele Helse Nord.
 • Hjelp til bolig og barnehageplass.
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter gjeldende tariff og avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Lena-Irene Nordøy Switynk
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99253674
Arbeidssted
VOP Sandnessjøen, Klinikk psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Søk på stillingen