Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Seksjonen har ledig vikariat som overlege ved Døgnenhet 2, og vi vil gjerne ha deg!

Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med
utviklingshemming/autisme i befolkningen over 16 år. Seksjonen har regional
spesialpoliklinikk og to døgnenheter med til sammen 12 sengeplasser,
opptaksområdet er Helse Sør Øst. Seksjonen drifter også National kompetansetjeneste
for utviklingshemming og psykisk helse.

Seksjonen har fem overleger og to LIS. Vi trenger en dyktig og engasjert overlege, og vi kan tilby en arbeidsplass med gode
muligheter for faglig og personlig utvikling. Seksjonen holder til i vakre
omgivelser på Dikemark i Asker.

Innehaver av stillingen må påregne noe reisevirksomhet.

Vikariatet er på 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi
ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre
stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken
bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling i et tverrfaglig team. Seksjonen samarbeider med lokal spesialisthelsetjeneste og kommunen
 • Alle overlegene arbeider i team med psykolog, sykepleier/vernepleier under utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming/autisme
 • Overlegen har ansvar for at medisinsk diagnostikk, journalføring og behandling er i samsvar med gjeldende lover og god klinisk praksis
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen
 • Stillingen innebærer veiledning og opplæring av annet helsepersonell
 • Deltar i felles bakvaktsordning sammen med de øvrige seksjonene på Dikemark (for tiden 14-delt)

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp vil også bli vurdert
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et tverrfaglig kompetansemiljø med hyggelige kollegaer og god ledelse
 • Fokus på bred og grundig utredning av pasientene 
 • Høyt fokus på fag og kvalitet
 • Faglig og personlig utvikling, blant annet gjennom budsjetterte kursmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring, veiledning og undervisning i fagfeltet
 • Mulighet for fleksitid

To referansepersoner oppgis i søknaden.
Ordinær politiattest kreves fremvist ved ansettelse. 

For mer informasjon om seksjonen, se vår hjemmeside

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Dina Tegle Stenstad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40073491
Navn: Maria H. Engebretsen
Tittel: Seksjonsleder/seksjonsoverlege
Telefon: 932 69 738
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk hese og avhengighet, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA)
Sykehusveien 15
1385 Asker
Søk på stillingen