Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du ha en fleksibel og spennende jobb som del av vårt inntaksteam?
 
Innen 01.09.23 skal DPS Vestfold ha på plass felles henvisningsmottak som innebærer at vi i tillegg til å vurdere henvisningene til DPS også skal rettighetsvurdere alle henvisningene som skal til Vestfolds ca 30 avtalespesialister. Videre utvikling av inntaksarbeidet er derfor en prioritert oppgave, og er helt sentralt for å sikre at pasientene får tilbud på riktig nivå til rett tid. I tillegg til vurdering av henvisningene kan det inngå klinisk arbeid i form av vurderingssamtaler. Kontakt med fastleger og samarbeidspartnere i kommunene vil være en naturlig del av oppgavene.
 
Vi ønsker å sette sammen et team av tre spesialister i 50% hver, som sammen sørger for inntaksarbeidet i samarbeid med seksjonslederne i de tre allmennpsykiatriske poliklinikkene våre. Selve inntaksarbeidet kan gjøres fra hjemmekontor om det er ønskelig. Inntaksstillingene kan kombineres med inntil 50% klinisk jobb i en av våre seksjoner.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling. 

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Vi søker etter 2 psykologspesialister i 50% stilling hver og 1 overlege i 50% stilling og håper å høre fra nettopp deg!

Oppstart etter avtale. 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist eller psykiater
 • Erfaring fra eller interesse for inntaksarbeid
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid.
 • God kjennskap til lovverk, veiledere og retningslinjer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig,
 • Det forutsettes gyldig autorisasjon, oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Evne til å prioritere oppgaver
 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.

  Vi tilbyr

  • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
  • En sterkt utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
  • Å delta i utviklingen av framtidens spesialisthelsetjeneste
  • Tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte  
  • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.

  Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktperson
  Navn: Mette Camilla Moen
  Tittel: Avdelingssjef/Spes. i psykiatri
  Telefon: 41306568/33118600
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
  Kristian Fredriks vei 10
  3257 Larvik
  Søk på stillingen