Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vea sykehjem er Karmøys mest moderne og største, med 107 plasser.
Sykehjemmet ligger like ved fylkesvei 47 Veakrossen, omtrent midt mellom Kopervik og Åkrehamn.
Vea sykehjem har to hovedbygg med to etasjer. Hver etasje har store fellesarealer med fin utsikt og godt lys. Vea 1 ble tatt i bruk i 2013 og Vea 2 i 2018. 

Sykehjemmet er moderne og godt tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi. Målet er at pasientene skal oppleve trygghet, kunne bevege seg friere, i størst mulig grad benytte egne ressurser og oppleve gode tjenester.
Sykehjemmet har 78 langtidsplasser hvorav 40 plasser i Vea 1 er satt av til langtidsopphold for demente og 6 plasser er forsterket skjermet enhet.
Sykehjemmet har videre 29 korttidsplasser, hvorav 2 av pasientrommene er spesielt tilrettelagt for rehabiliteringsopphold.
 
Karmøy kommune søker lege med stort engasjement, kunnskap og erfaring innen allmennmedisin, rehabilitering, geriatri eller demens.  
Sykehjemspasienter er sykere og skrøpeligere enn før, og Karmøy kommune ønsker å ha et godt legetilbud med god kvalitet på den medisinske behandlingen. 
Vi har ledig 100% fast stilling for sykehjemslege ved Vea sykehjem, og stillingen omfatter langtidsavdelingene. 
Stillingen er ledig fra og med 22. mai 2023, men annet oppstartstidspunkt kan avtales.

Arbeidstiden er dagtid på ukedager. Det er ingen pålagte vakter, men om legen ønsker å delta i legevakt så er det mulig.

Vi har for tiden to leger ansatt ved sykehjemmet i 100% stillinger. Legene har faglig fellesskap med sykehjemsleger ved andre sykehjem i kommunen.

Arbeidsoppgaver
Sykehjemslege har det overordnede ansvar for medisinsk utredning, diagnostisering og behandling. 

Sykehjemslege skal ta stilling til behandlingsnivå, og skal ha en god og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende. Dette inkludere drøfting av medisinske fakta, pasientens og pårørendes ønsker og forventninger, etiske aspekter og mulige handlingsalternativer.
Kvalifikasjoner
Det søkes lege med relevant legeerfaring, gjerne fra allmennmedisin, rehabilitering, geriatri eller sykehustjeneste.
Søker må ha norsk legeautorisasjon og kunne dokumentere gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Politiattest må framlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper
Gode kommunikasjonsevner, engasjement, samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktperson
Navn: Bodhild Eriksen
Tittel: Sektorsjef Omsorg
Telefon: 916 45 470
E-post: boer@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Vea Sykehjem
Tøkjemyrvegen 43
4276 VEAVÅGEN
Søk på stillingen