Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har ledig vikariat som lege ved Habiliteringspoliklinikken. Vikariatets varighet er til og med 31.12.2023.

Habiliteringspoliklinikken har samorganisert voksen- og barnehabilitering i 2 kliniske enheter basert på overordnet målsetting om
tjenester i et livsløpsperspektiv.

Målgruppen er pasienter med medfødte eller tidlige ervervede
funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter som har behov for
habilitering i spesialisthelsetjenesten. Pasientene kan ha flere diagnoser og
flere funksjonsnedsettelser.

Seksjonen har legespesialister i nevrologi og barnesykdommer. Øvrige fagstillinger er: psykologer og psykologspesialister innen klinisk
nevropsykologi og barne- og ungdomspsykologi, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger,
ergoterapeuter, sosionomer og sykepleier.

Vi har et hovedfokus på utredning og diagnostikk med påfølgende tiltak og
veiledning til pasienter/familier og samarbeidspartnere. Pasientene følges opp
i etablerte programmer og samhandling med kommunale tjenester er en viktig del
av våre oppgaver.

Seksjonen har lokaler på Solvang i Tønsberg.

Det er også knyttet undervisnings– og forskningsaktivitet opp mot
pasientgruppene. Det tilrettelegges for fagutvikling og forskning innenfor
problemstillinger knyttet opp mot fagfeltets oppgaver og prioriteringer.

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling i et tverrfaglig pasientforløp
 • Veiledning og tiltak til pasienter/familier og eksterne samarbeidspartnere
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid internt
 • Oppfølging av etablerte program og samhandling med kommunale tjenester
 • Ambulant virksomhet må påregnes. Vi har tjenestebiler til disposisjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjerne erfaring fra barne- og ungdomsmedisin, barnenevrologi, nevrologi eller habilitering
 • Gjerne erfaring med habiliteringssenterets målgrupper
 • Undervisningserfaring
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Søkeren bør inneha førerkort

Personlige egenskaper

 • Vilje og interesse for målrettet tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Interesse/engasjement for personer med kognitive og-/eller fysiske funksjonsnedsettelser

Vi tilbyr

 • Arbeidstid på dagtid uten vakter
 • Spennende faglige utfordringer i et tverrfaglig miljø 
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter, både på fjellet og ved sjøen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Aina Sander
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 33 30 82 02
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Habiliteringspoliklinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen