Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? 

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets visjon; Menneskeverd og kunnskap i sentrum. Jæren DPS har tre kjerneverdier: Vi vil være respektfulle, åpne og modige. Nå er vi på utkikk etter en ny kollega som deler våre verdier og vil bli med på laget.

Vi ser etter deg som ønsker å tenke nytt, holde deg faglig oppdatert og bidra til videre utvikling.

Kløver 1 (K1) behandler pasienter med akutt innsettende psykisk lidelse eller akutt forverring hvor det er nødvendig med innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling. Kjerneoppgavene er utredning, diagnostikk og korttidsbehandling. K1 har 12 senger, hvorav 3 er på eget skjermingsavsnitt. Akuttfunksjonen gjør at arbeidsdagen gir rom for mange varierte oppgaver. Enheten har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og samarbeider med senterets akutteam. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med akutt-psykiatriske problemstillinger
 • Delta i enhetens daglige behandlingsmøter
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling
 • Vedtaksansvar
 • Vurdere og dokumentere pakkeforløp
 • Medisinskfaglig rådgivning for enhetsleder og behandlerstaben forøvrig
 • Opplæring og veiledning til leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.
 • Du må ha god kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Ønskelig at du har erfaring med vurdering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. 
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og Meona.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du: 

 • Er motivert og har interesse for å jobbe akutt
 • Har gode evner til å kommunisere og bygge relasjoner med pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Trives med arbeidsdager som er ulike og som tidvis kan være utfordrende
 • Klarer å prioritere slik at du arbeider strukturert og effektivt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

  • Hos oss vil du få gode muligheter for faglig utvikling gjennom varierte arbeidsoppgaver, undervisning, kurs og faglig fordypning.
  • Vi har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, og er en virksomhet med korte beslutningslinjer og rask omstillingsevne.
  • Utdanningspermisjon med lønn i 4 måneder per 5 års periode samt rett til permisjon med lønn i 10 dager per år til kurs, kongresser og møter
  • Vi har gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i KLP - se Medlemsfordeler i KLP.
  • Av velferdsordninger kan nevnes trening i arbeidstiden, kunstforening og kantine. 
  • Gratis parkering


  Mangfoldserklæring
  Jæren DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Jæren DPS ønsker å legge til rette for  inkluderende rekruttering.

  Utdanningsretning

  • Medisin

  Utdanningsnivå

  • Profesjonsstudium

  Språk

  • Norsk
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
  Kontaktpersoner
  Navn: Lise Jorunn Mælqvist
  Tittel: Fung. medisinsk faglig rådgiver
  Telefon: 51 77 69 00
  Navn: Brit Elin Korneliussen
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 51 77 69 00
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Jæren DPS
  Austbøvegen 16
  4340 BRYNE
  Søk på stillingen