Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Som det største sjukehuset i Helse Møre og Romsdal ønsker Ålesund sjukehus å styrke kompetansen i akuttmottaket og bedre pasientflyt og -sikkerhet. Vi er derfor på jakt etter vår første spesialist og overlege i Akutt- og mottaksmedisin.

Vi planlegg nytt akuttmottak og korttidspost (20 senger) i AIO-prosjektet. 

Akuttlegen skal jobbe i henhald til spesialiteten i akutt - og mottaksmedisin. Vi søkjer derfor ein lege som har denne spesialiteten, eller som nærmar seg ferdig spesialist. Akutt - og mottakslegen vil administrativt og fagleg vere underlagt Avdeling for medisin som del av Klinikk Ålesund.
Vi har i dag seksjonert vakt i kardiologi og nefrologi i tillegg til bakvakt medisin. Vidare er her vakt i urologi, gastroenterologi og karkirurgi i tillegg til ortopedi innan kirurgiske fag. Her er også egne vaktlag i pediatri, onkologi, gynekologi, ØNH og augesjukdomar.

Legen som tilsettes blir ein del av Seksjon for medisinske legar og inkluderes i kollegiet. Det blir lagt til rette for deltaking i fellesmøter og internundervisning samt deltaking i generell bakvakt medisin om ønskjeleg. 

Vi ser fram til å få deg med på laget!  

Arbeidsoppgåver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling
 • Pasientlogistikk og flyt internt i akuttmottaket og mot andre seksjonar
 • Klinisk støtte, supervisjon og rettleiing av legar og studentar under utdanning
 • Deltaking i tverrfaglege team
 • Rådgjeving og rettleiing av primærhelsetenesta i akutte problemstillingar
 • Ansvar for ø-hjelps poliklinikk på dagtid
 • Fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialitet i akutt - og mottaksmedisin ønskelig
 • Må beherske norsk språk munnleg og skriftleg for forsvarleg yrkesutøvelse

Personlege eigenskapar

 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og selvstendig
 • Gode formidlingsevner
 • Omgjengelig og inkluderande
 • Interesse for organisatoriske forhold og tenester
 • Evne til å takle arbeidspress og stor variasjon i arbeidsoppgåver
 • Nytenkande
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Vi ber om at attestar og vitnemål blir lasta opp og lagt ved søknad og CV. 

 

Ålesund sjukehus ligg omkransa av flott natur, fjord og fjell. Ålesund kan tilby urbant og rikt kulturliv med konsertar og festivalar. Vi har nærleik til ekstreme naturopplevingar  både sommar og vinter,somtoppturar i Sunnmørsalpane og padling i havgapet. Vil du lese meir om regionen vår, sjå her.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jørn-Åge Longva
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70105651
E-post: Jorn-Age.Longva@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen