Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Levanger, Sykehuset
Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og
rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk
helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra
Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk
helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser.

Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet
og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling,
har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med
korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en
velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og
faglig utvikling. Det jobbes kontinuerlig med å holde klinikken oppdatert etter
lovverk, interne og eksterne retningslinjer.

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette 2 ferievikariater som medisinstudent med lisens/legevikar. 

Som ferievikar blir du ansatt i vaktlegeenheten.

Klinikken har i dag 17 overlegestillinger og 10 LIS stillinger,  samt 2-3 LIS 1.
For-vakter går i 2-delt vaktordning. Vi er en del av NTNU LINK som er en
desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 

Avdelingen i Levanger består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for allmenn psykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for psykoser (10 senger og poliklinikk)
Seksjon for alderspsykiatri (poliklinikk)
Seksjon for Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (14 senger
og poliklinikk)
Seksjon for Avdeling rus og avhengighet (16 senger og poliklinikk) 
Seksjon for lokal sikkerhet (6 senger)

Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes
Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd
skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med
gode muligheter for friluftsliv og andre spennende aktiviteter for store og små.

Ta kontakt med avdelingsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med
svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte
dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte
medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både
pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
 • Ferievikarer vil i stor grad få ansvar for somatiske problemstillinger.
 • Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess
 • Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen
 • Medansvar for gode pasientforløp

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege/medisinstudent med lisens.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • En faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes.
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid.
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt.
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon. 
 •  Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk (KLP)
 • Gruppeliv og ulykkesforsikring
 • Bedriftsidrett.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098600
E-post: anne.slungard@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger