Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Akuttmedisinsk avdeling Elverum, Sykehuset Innlandet HF

Akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum-Hamar består av enheter innenfor anestesi, intensiv og akuttmottak lokalisert på Sykehuset Innlandet Elverum og Hamar. Avdelingen har ca 210 årsverk og ansvar for all akuttmedisinsk aktivitet og behandling i divisjonen.

Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar er funksjonsdelt. Sykehuset Innlandet Elverum har ansvar for all ortopedi, gynekologi og føde-/barsel, ØNH-, øye- og barn. Sykehuset Innlandet Hamar har ansvar for all bløtdelskirurgi: gastrologi, urologi, karkirurgi, bryst/endokrin og plastikkirurgi. Indremedisinske avdelinger med akuttfunksjon, medisinsk overvåkning og intensiv er lokalisert på begge sykehus.


Overleger som ansettes i Akuttmedisinsk avdeling vil ha enten Elverum eller Hamar som hovedarbeidssted.

 

Akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar har følgende stilling ledig:
Overlege 12 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse og fast stilling. Hovedarbeidssted Elverum. Avdelingen er fleksibel på oppstartsdato og betingelser for rotasjon mot Hamar.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og består av blant annet anestesi ved ortopediske, gynekologiske, ØNH- og øyeoperasjoner, i tillegg til sedasjon/narkose ved medisinske og radiologiske prosedyrer og tannbehandling. Det settes i overkant av 600 nerveblokader pr år, de fleste UL-veiledet. Vi har om lag 900 fødsler pr år og det utføres ca 140 keisersnitt. Vi har en relativt stor barneanestesiologisk virksomhet, med anestesi til ca 300-350 barn under skolealder årlig.

Anestesilegene deltar i medisinske og pediatriske akutt-team, stansteam og ved nyfødtresuscitering. Vi utfører enkelte primæroppdrag prehospitalt og transportoppdrag må derfor påberegnes. Overvåkning- og intensivavdelingen er en blandet og variert avdeling med intensiv, hjerte og postoperativ virksomhet. Hovedvekten av intensivpasientene er medisinske og avdelingen har ca 280 ventilasjonsstøttedøgn per år. Anestesioverlege har primæransvar for de sykeste pasientene i tett samarbeid med moderavdelingens leger. Nyfødtintensiv behandler syke nyfødte og for tidlig fødte barn fra og med 30. svangerskapsuke.

Fast ansatte overleger forventes å bidra i kvalitetsforbedring og videreutvikling av avdelingen samt veilede LIS i deres utdanning.


Som overlege ved anestesiavdelingen i Elverum inngår man i en 7-delt bakvaktordning med LIS i forvakt.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i anestesiologi
 • Beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Må fungere godt i team og jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard.
 • Elverum kommune har tilnærmet full barnehagedekning og gode skoler som jobber etter visjonen «En skole for alle, med et blikk for den enkelte».
 • Regionen har flotte turområder med gode muligheter for å dyrke fritidsaktiviteter som for eksempel ski, sykkel og løping.
 • Trysil, Norges største skidestinasjon med rundt 70 skibakker, ligger under en time unna.
 • Tilsetning skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Lønn etter avtale

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Hem
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92402668
Arbeidssted
Akuttmedisinsk avdeling, Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum
Søk på stillingen