Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det blir nå 2 ledige stillinger innenfor fastlegeordning i Lillehammer kommune. Begge hjemler er tilknyttet Anders Sandvigs legesenter, og er fastlønnede stillinger. Anders Sandvigs legesenter ble opprettet i 2019, og er et kommunalt utdanningskontor. Legesentret består av 2 spesialister i allmennmedisin, 2 ALIS og 3 helsesekretærer. Legesentret er per i dag lokalisert i lokalene til Lillehammer interkommunale legevakt. Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav.

Stilling nr. 1 er en Alis stilling tilknyttet Anders Sandvigs legesenter og har en pasientliste på 600 pasienter. Alis deltar i legevaktordningen.
Stilling nr. 2 er en 0- hjemmel, og er en kombinasjonsstilling med 50% fastlege og 50% legevakt.

Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakta med et nedslagsfelt på ca 70 000 innbyggere. Vi søker etter en person som brenner for legevakt i tillegg til fastlegeyrket. Lillehammer kommune er i gang med et prosjekt der vi i første fase skal etablere døgnåpen legevakt og legevaktbil. I neste fase av prosjektet vil vi utvikle samarbeidet med sykehuset og prehospitale tjenester, og vil jobbe for sømløse overganger mellom de kommunale tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne våre.  Tiltredelse etter avtale. Du kan søke på en eller begge stillinger. 

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med fastlegeforskriften i uselektert praksis
Oppgaver og ansvar for legevaktsarbeid i tilknytning til døgnåpen legevakt. 0 hjemmelen vil ha 50% del av stillingen tilknyttet legevakt.
Begge stillinger tar del i  dagberedskapsarbeid.
Gjennomføring av kurs og læringsaktiviteter påkrevd i spesialiseringsløpet
Deltakelse i vaktordning Lillehammer interkommunale legevakt. 
Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær. 

Kvalifikasjoner
Lege med godkjent norsk autorisasjon, og fullført norsk turnustjeneste (LIS1)  
Rett til trygderefusjon 
Du behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig 
Du har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling 
Du har særskilt interesse for allmennmedisin og primærhelsetjenesten
Krav om godkjent politiattest 

Personlige egenskaper
Du har gode samarbeidsevner, og skaper gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere 
Du er effektiv og fleksibel
Du er ansvarsbevisst og evner å jobbe selvstendig 
Du er strukturert, målrettet og beslutningsdyktig 
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt          

Vi tilbyr
ALIS- avtale som beskriver aktiviteter og tiltak som går utover plikter og rettigheter som følger av spesialistforskriften
Individuell utdanningsplan
Veiledning og supervisjon i henhold til nasjonale krav og individuell avtale

Alis stillingen har tilpasset pasientliste på max 600 pasienter.

0hjemmelen er en delt stilling mellom legesenteret og legevakta.

Redusert pasientliste.
Godt faglig og sosialt miljø 
En fleksibel og familievennlig arbeidsdag. 
Kommunal fast ansettelse i 100 % stilling 
Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Camilla Møllerløkken Østensen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 45433522
Arbeidssted
Anders Sandvigs legesenter
Anders Sandvigs gate 17
2609 LILLEHAMMER