Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Frister det deg å bli godt sett og kjenne på at du er viktig person på jobb hver eneste dag ? Frister Sørlandet med flotte naturopplevelser fra hav til hei ? Frister småbyens ro, men hvor du likevel har tilgang til et rikt kulturliv ? Da syns vi du bør søke på stilling hos oss i medisinsk avdeling Flekkefjord !

Medisinsk avdeling Flekkefjord er en av de beste avdelingene du kan jobbe på for å oppnå god breddekompetanse i indremedisin. Vi er en av veldig få avdelinger hvor du også vil bli god på ultralyd diagnostikk. Du vil også tidlig få mulighet til å spisse deg innenfor et spesifikt område av det medisinske fagfeltet om du ønsker det. Hos oss er det god oppfølging og veiledning som er satt i system, og fordypningdager er lagt inn i en forutsigbar arbeidsplan. Du vil bli en av totalt ca. 20 leger i avdelingen - hvor absolutt alle er like viktige for å få til gode pasientforløp. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og scorer godt på alle områder i medarbeiderundersøkelser. Kommer du alene eller som ny til Flekkefjord vil dine kollegaer ta godt vare på deg - både på jobb og på fritiden. 

Hos oss vil du bli en god generalist som vil stå trygt i medisinske problemstillinger. Du vil hos oss også få erfaring i å håndtere noen kirurgiske problemstillinger, da vi for tiden er uten akutt kirurgi og traumefunksjon ved sykehuset og ikke har kirurg i vakt. Vi vil ikke se på dette som en stor belastning, men som utfordrende og spennende tilleggsoppgaver. Du vil aldri måtte stå alene med problemstillinger hos oss, og vi har et solid og godt overlegelag i vakt bak LIS2. Tilleggsansvaret for å håndtere kirurgiske problemstillinger godtgjøres med et lønnstillegg på femti tusen kroner pr. år i 100 % stilling.  

Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord, er et lokalsykehus bestående av medisinsk avdeling, kirurgisk / ortopedisk / gynekologisk avdeling og fødeavdeling. Vi har også en intensiv enhet med 5 senger. Vi har ledig fast stilling og vikariater for leger i spesialisering (LIS2) i spesialiteten indremedisin. Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale. Vikariater har en varighet på ett år, men det er alltid mulighet for forlengelse.

Det er krav om at søkere må ha gjennomført og fått godkjent LIS1 tjeneste. Søkere uten gjennomført og godkjent LIS1 tjeneste, vil ikke komme i betraktning til de faste stillingene eller evt. vikariater. Du vil kunne oppnå veldig mange av læringsmålene dine i medisinsk avdeling Flekkefjord, men må etter noen år videre til større sykehus for gjennomføring av de læringsmål vi ikke kan innfri i Flekkefjord. Vi har et godt samarbeid med sykehuset i Kristiansand og Arendal i fht. rotasjon for å bli ferdig med flere av læringsmålene i indremedisin, og Sørlandet sykehus har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste. Som avdeling er vi pådriver for å få til familievennlige ordninger for å kunne bli ferdig som spesialist i indremedisin eller når du skal videre i en evt. subspesialisering. 

Vi kan love deg en fantastisk start på veien til å bli spesialist i indremedisin ! Ikke nøl med å kontakte oss for en uforpliktende prat om du synes det virker spennende å jobbe som LIS2 hos oss. 

Vi er også interessert i å komme i kontakt med kandidater som ønsker å gjennomføre "sykehustiden" hos oss for spesialiteten i allmenmedisin. Vi ønsker å være med på å utdanne fremtidige overleger til oss selv, men også til kommunene som fastleger eller til andre større sykehus. 

Sørlandet Sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
Hos oss er alle overlegene spesialister i indremedisin, og noen av dem har tilleggsspesialitet i fordøyelsessykdommer, kardiologi, lungesykdommer og palliasjon. Vi har også overleger med god realkompetanse innenfor nefrologi, onkologi, hematologi og geriatri, i tillegg til spesialiteten i indremedisin. Som LIS2 vil du jobbe tett sammen med våre dyktige overleger - som villig lærer deg opp og gir deg god daglig veiledning og mer formell veiledning satt i system.

Som lege i spesialisering i medisinsk avdeling Flekkefjord, får du mulighet for et tett samarbeid med overlege bedside, med mulighet for å lære en rekke prosedyrer, blant annet ultralyd av hjerte, abdomen og underekstremiteter, tapping av pleura og acitesvæske, spinalpunksjon og beimargsbiopsi. Det gjennomføres regelmessig simulasjoner av akutt medisinske tilstander (hjerte- og respirasjonsstans, trombolyse, sepsis med mer), i regi av akuttmottaket. Det er god struktur på studiedager, du får personlig oppfølging med god daglig veiledning i tillegg til at det er satt av tid med overlege til mer formell veiledning. 

Det viktigste for LIS2 leger er å lære. Vi garanterer deg at du vil lære veldig mye hos oss - innenfor hele det medisinske fagområdet !

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gjennomført og godkjent LIS1 tjeneste.
Personlige egenskaper
  • Som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling må du kunne arbeide selvstendig, være ansvarsbevisst, fleksibel, pasientorientert, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, ha stor arbeidskapasitet og arbeide effektivt.
Vi tilbyr
  • Vi tilbyr en kjempegod læringsarena for spesialiteten i indremedisin, et godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og spennende arbeidsoppgaver. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Trine Marie Nesheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 900 20 123
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image