Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling har ledig fast stilling for overlege. Tiltredelse 4. september 2023 eller etter avtale

Psykiatrisk avdeling åpner en ny seksjon for psykosebehandling 1. oktober 2023, og avdelingen vil til sammen ha 101 sengeplasser. Vi søker overlege som er spesialist i psykiatri ved den nyopprettede Seksjon for psykosebehandling 4. Seksjonen gir et behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser og rusutløste psykoser. Seksjonen følger Pasientforløp psykose som gir en god beskrivelse av innholdet i hele behandlingsforløpet. Seksjonen har 2 psykiatere, psykologspesialist, LIS, sosionom og godt kvalifisert miljøpersonell. 

Seksjonens behandlingstilbud kan deles i to faser; diagnostisk utredning/kartlegging i et strukturert og trygghetsskapende behandlingsmiljø og en behandlings-/rehabiliteringsfase hvor målet er forbedret funksjonsnivå slik at pasienten kan motta behandling på et lavere omsorgsnivå. Seksjonen har 11 sengeplasser. Pasientene innlegges fra psykiatrisk akuttmottak etter at de har blitt vurdert. De fleste pasientene innlegges etter tvungent psykisk helsevern.
Overlegen vil delta i den faglige oppbyggingen av seksjonen sammen med seksjonsleder og avdelingsledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen har det faglige ansvaret i seksjonen sammen med psykologspesialist
 • Karlegging, utredningsarbeid, diagnostisering, behandling samt behandlingsintervensjon står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Det søkes spesialist i psykiatri eller LIS som i nær fremtid blir ferdig med spesialisering som har god innsikt og kunnskap omkring psykoselidelser og arbeid med akuttpsykiatri i vaktsammenheng
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring med og evne til samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Søkeren må ha gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø i nye lokaler
 • Bakvaktordning med hjemmevakt (pt.16-delt)
 • Lønnstillegg for utvidet arbeidstid
 • Rekrutteringstillegg til sammen kr. 105 800 per år
 • Kurs og opplæring betales av sykehuset
 • Avtalefestet overlegepermisjon
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Harald Marius Nybø
Tittel: Avdelingsrådgiver
Telefon: 48172024
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen