Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 stillinger for LIS i spesialisering ved Revmatolgisk avdeling, Mottaksklinikken.

Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) hører organisasjonsmessig til Mottaksklinikken. Avdelingen er fulldigitalisert.

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, tilbyr spesialistutdanning i revmatologi med oppfylling av de fleste læringsmål samt indremedisinsk tjeneste.

Klinisk undervisning av medisinstudenter er en del av avdelingens arbeidsoppgaver. Interesse for og erfaring i forskning vil tillegges særlig vekt. Den som ansettes må påregne å delta i kveldspoliklinikk som er gjeldende ved avdelingen. Ved interne ansettelser kan det åpne opp for ledige vikariat i andre spesialiteter i Mottaksklinikken.

Tiltredelse medio august -22.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Klinisk arbeid i døgnpost, dagbehandling og poliklinikk
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Undervisningsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig kommunikasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Katrine Brække Norheim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 46805102
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image