Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid.
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utrykningsfunksjon og sykebesøk.
 • Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse ved overgrepsmottaket.
 • Legefunksjon ved fengselshelsetjenesten kan også være aktuelt for stillingen ved behov.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med fullført Lis1/turnustjeneste i Norge.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og utrykningskompetanse er ønskelig men ikke et krav.
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er opptatt av å skape resultat og nå de målene vi har satt oss.
 • Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når målene våre.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du er robust og håndterer vanskelige situasjoner.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner.
Vi tilbyr
 • Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende med eventuell fortløpende ansettelser eller etter avtale.
 • Stillingsstørrelse etter avtale, opptil 100%.
 • Spesialiseringsløp i allmennmedisin kan tilbys etter avtale.
 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingskode: 852700-Lege eller 852701-Overlege/Legespesialist
 • Lønn dag/aften stilling ihht. garantilønn Stavanger kommune.
 • Årslønn 100% nattstilling er for tiden kr 2.027.700,- for lege og kr 2.431.800,- for spesialist iallmennmedisin.
 • Egen tilleggsavtale for sommeren fra og med 1/6-31/8-23, hvor det gis økte satser for ekstravakter inntil 100% stilling.
Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.
Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for
kommunen vår og menneskene som bor her.
Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.
Vår visjon: Vi bygger fellesskap!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stavanger legevakt: Leger
Kontaktperson
Navn: Hilde Elise Andersen
Tittel: Avdelingsleder leger
Telefon: 51507971
E-post: hilde.elise.andersen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger Legevakt
Armauer Hansens vei 30
4011 STAVANGER