Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Har du lyst til å bli patolog?
Nå har du muligheten til å spesialisere deg ved landets største patologiavdeling.
 
Det er ledig et vikariat som lege i spesialisering i patologi ved Oslo universitetssykehus, Klinikk for laboratoriemedisin.

Vikariatet er på 9 mnd - med mulighet for forlengelse

Avdelingen er landets største avdeling for patologi med ca 50 overleger og 20 LIS. Den er lokalisert på tre steder (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet) i Oslo universitetssykehus. LIS roterer mellom disse tre sykehusene i løpet av utdanningstiden. Overlegene arbeider spesialisert i faggrupper.  

Avdelingen har et meget stort og variert prøvemateriale, og er godkjent for 5 års utdanning innen patologi.

Arbeidsoppgaver
Lege som tilsettes vil ha som sine arbeidsoppgaver å delta i den daglige driften av avdelingen med makroskopisk beskjæring, obduksjon og mikroskopisk diagnostikk, inkludert vurdering av spesialundersøkelser som immunhistokjemi og molekylærgenetiske analyser, samt cytologisk prøvetaking av pasienter, avhengig av lokalisasjon.
Man må være innstilt på å bytte arbeidssted mellom OUS-lokalisasjoner flere ganger i løpet av spesialiseringen.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søker skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Erfaring fra patologi og/eller forskning er ønskelig.
 • Gode IKT-kunnskaper er en fordel. 
 • Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk språk muntlig og skriftlig. Søkere som ikke oppfyller dette kriteriet vil ikke bli vurdert til stillingen.
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • er engasjert og lærevillig
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har gode kommunikasjonsevner
Vi søker ansvarsbevisste og selvstendige personer med interesse for patologifaget som har evnen til å jobbe sammen med andre, tilegne seg kunnskap, jobbe målrettet og effektivt, og er interessert i å drive med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Samer Al-saad
Tittel: Enhetsleder for leger i spesialisering
Telefon: 97589334
E-post: alsame@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Seksjon Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo