Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lierbyen legesenter er et 5-legesenter, godt utstyrt, med stabil bemanning, store moderne lokaler i 2. etasje med heis, listestørrelse 1500 – 1800 pasienter pr lege. Kontoret bruker Infodoc journalsystem. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende. Oppstart er ønsket 01.05.2023.

Ved inngåelse av deleliste kan begge leger jobbe samtidig på fastlegelisten. Senior blir stående registrert som «fastlege» frem til delelisten avsluttes. Praksisen skal driftes i seniors etablerte legekontor i det avtalte tidsrommet for den gradvise overdragelsen. Legen må i dette inngå avtale med senior i tillegg til en intern driftsavtale med øvrige eksisterende leger. Vederlag for gradvis overdragelse samt tidspunkt for innbetalinger bør avklares ved avtaleinngåelse. Kommunen er ikke part i deleavtalen eller i internavtalen med kontoret.

Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/ 

Arbeidsoppgaver
Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.
Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).
Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastelgeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.) 

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning er et minimnumskrav
Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
Dynamikk og personkjemi med seniorlege vil vektlegges
Annen relevant spesialitet vil telle positivt
Flerspråklighet teller positivt
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper
Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid inkludert egeninnsats
Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter
Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
Lier er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. 
Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid mellom ALIS og kommunen. Kommunen har et aktivt ALIS-nettverk med jevnlige møter. 

Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene både internt på legesenteret og i kommunen generelt. Det er for tiden 26 hjemler i kommunen, fordelt på 7 legekontor. Det avholdes ALU 3-4 ganger i året og det er godt oppmøte.

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med seniorlege Dr. Svein Helgeland helgeland.svein@gmail.com 
For spørsmål om ALIS, kommunal organisering osv. ta kontakt med kommuneoverlege Ingrid Bjerring på epost kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41907666
Hjemmeside
Arbeidssted
Fossveien 29
3403 LIER
Søk på stillingen