Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter erfaren lege til spennende jobb på legevakt.  Legevakten i Orkdalsregionen er et interkommunalt samarbeid om legevakt mellom åtte kommuner. Befolkningsgrunnlaget er i overkant av 50 000 innbyggere.  Cirka 30 fastleger fra samarbeidskommunene dekker legevakt på kveld og helg. Nattevakter bemannes av leger ansatt i fastlønnede stillinger.

Om stillingen
Legevakten er lokalisert på Orkanger i Orkland kommune, og stillingsandelen er på ca. 65 % nattstilling.  For tiden innebærer stillingen turnus med arbeid hver fjerde helg. Stillingen kan eventuelt deles mellom flere.

Hvis det er ønskelig kan det tilbys vakter på kveld og helg i tillegg for å få en høyere stillingsandel.
Det er til enhver tid en lege og hjelpepersonell på vakt, samt en lege i bakvakt.

Vi kan garantere at du får en spennende jobb der du må forholde deg til et bredt utvalg av problemstillinger. Du får et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og meningsfylte oppgaver. Er du fortsatt i tvil, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.

Arbeidsoppgaver
 • Konsultasjoner/telefonkonsultasjoner
 • Sykebesøk/utrykning
 • Samarbeid med andre seksjoner, enheter og samarbeidspartnere.
Kvalifikasjoner 
 • Spesialist i allmennmedisin, annen relevant spesialitet eller under spesialisering
 • Det forutsettes at man har refusjonsrett
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Personlige egenskaper 
 • Du evner å jobbe effektivt og målrettet og samarbeider godt med andre
 • Du skaper gode relasjoner til andre
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft 
Vi tilbyr
 • Arbeidstid uten papirarbeid i etterkant
 • Pensjonsrettigheter og sykelønn som offentlig ansatt 
Ved tilbud om stilling må det fremlegges politiattest. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Tiltredelse etter avtale. For flere opplysninger, ta kontakt med medisinsk fagansvarlig lege Helge Hatlevoll, mobil 900 56 190, eller avdelingsleder Siri By, mobil 472 75 444.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helge Hatlevoll
Tittel: Medisinskfaglig ansvarlig lege
Telefon: 90056190
E-post: hehatle@online.no
Navn: Siri By
Tittel: Avdelingsleder legevakt
Telefon: 47275444
E-post: siri.by@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Legevakten i Orkdalsregionen
Allfarveien 5
7300 ORKANGER
Søk på stillingen