Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen skal gi tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA er utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin. 

Enhet for avgiftning i Kristiansand har ledig 100 % fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt. annen relevant spesialitet.

ARA har 2 avgiftningsenheter plassert på Kongsgård alle i Kristiansand og Bjorbekk i Arendal. Enhet for Avgiftning er en døgnenhet som gir tverrfaglig spesialisert behandling til pasienter med rusavhengighet. Vi tilbyr medisinsk forsvarlig avgiftning, avklaring og motivering for videre behandling. Enhetene har 12 sengeplasser hver, som inkluderer en akutt seng. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 
Rusmedisin er et fag i utvikling og vi jobber ofte i skjæringspunkt mellom rus/psykiatri/somatikk.

ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer.
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team.
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer.
 • Veiledning og undervisning.
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, eventuell annen relevant spesialitet da vi ofte jobber i skjæringspunkt mellom rus/psykiatri/somatikk.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk.
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet.
 • Ønskelig med kjennskap til IT-systemet DIPS.

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega med interesse og engasjement for pasientgruppen vår. Vi som jobber her er opptatt av dialog, samarbeid og har en løsningsorientert tilnærming og ønsker at du som skal jobbe her også har det.

Vi tilbyr

 • Vi ønsker deg velkommen til en sammensatt personalgruppe, der du som lege inngår i et fagfelt som er under oppbygging. Du får brukt din legefaglige bakgrunn og mulighet til å påvirke utviklingen av tilbudet til våre pasienter fremover. Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • På enhet for avgiftning vektlegger vi tverrfaglig samarbeid og åpne drøftinger. Det er p.t. ingen vaktbelastning og en familievennlig drift gjør at du kan gå hjem til arbeidstids opphør. Vi er kjent for godt arbeidsmiljø der vi bestreber oss på å ha flinke og fornøyde ansatte på jobb. Vi har god tilgang på kvalifiserte sykepleiere som brenner for pasientgruppen.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Majbritt Legind Jakobsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 71 155
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Enhet for avgiftning, Kristiansand
Kongsgård alle 71
4632 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image