Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen har en listestørrelse på 1400 pasienter. Legesenteret er veldrevet med gode rutiner og holder til i Sven Bruns gate 3, like ved Holbergs Plass. Det er et svært sentralt beliggende legesenter med enkel tilgang via både buss og trikk. Legesenteret ligger i første etasje og har rommelige lokaler med moderne fasiliteter. De tre fastlegene ved senteret er selvstendig næringsdrivende.
 
Vi legger vekt på å være fleksible og hjelpe hverandre ved fravær, sykdom og ferieavvikling. Vi dekker ø- hjelp for hverandre ved behov. Alle legene kan ha en pasientfri dag til kontorarbeid etc.
 
Legesenteret bruker Webmed journalsystem, tilknyttet Norsk helsenett. All kommunikasjon foregår elektronisk.  Det er to legesekretærer ved kontoret, som er ansatt av legene i fellesskap. Den som får tildelt fastlegehjemmelen må selv forhandle med fratredende lege om betingelsene for overtakelse av praksis, i tråd med sentrale avtaler fremforhandlet av Den norske legeforening.  

Tiltredelse 1.september.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver
  • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige legeoppgaver
  • Det er pliktig deltakelse i kommunal legevakt, men ikke mer enn maksimalt hver 20.dag. For tiden ca. 1 vakt pr måned.
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon.
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Det forutsettes at tiltredende lege har arbeidskapasitet og tilstedeværelse til å ivareta liste-ansvaret.
  • Krav om politiattest
  • Tre referanser bes oppgitt
Personlige egenskaper
  • Det legges stor vekt på personlig egnethet og at søker har gode samarbeidsevner.
Stillingstype:
Selvstendig næringsdrivende med offentlig avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: Kyrre Nessa
Tittel: Fastlege
Telefon: 950 76 578
E-post: kyrrenessa@hotmail.com
Navn: Elisabeth Kjølholdt
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 906 60 946
E-post: elisabeth.kjolholdt@gmail.com
Navn: Stig Wilhelm Asplin
Tittel: Assisterende Bydelsoverlege
Telefon: 994 92 323
E-post: stig.asplin@bfr.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Sven Bruns gate 3
0166 OSLO
Søk på stillingen