Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddel- og spillavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i en poliklinisk enhet, en LAR enhet, en ambulant enhet, en enhet spesialisert på gruppebehandling, en forskning og fagutviklingsenhet og fire døgnenheter. Avdelingen består av ca. 230 årsverk fordelt på lokasjoner i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Flekkefjord.

Ved vår poliklinikk har vi ledig 100% fast stilling for overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Evt. annen relevant spesialitet da avdelingen ofte jobber i skjæringspunktet mellom rus, psykiatri og somatikk.

ARA Poliklinikk er organisert i èn enhet med ansvar for hele Agder. Enheten er i hovedsak lokalisert i Arendal og Kristiansand, men med terapeuter også ved andre lokasjoner i Agder (Mandal/Flekkefjord). Enheten består av ca. 35 årsverk fordelt på leger, psykologer og ansatt med utdanning på høyskolenivå. Spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin bygger på en bio-psyko-sosial tilnærming. Kunnskaper og ferdigheter innen psykofarmakologi, psykiatri, psykologi, generell medisin, sosiale forhold og en rekke andre områder er integrert i det daglige arbeidet. Det er stor variasjon i pasientpopulasjonen innenfor alle områder, dette stiller høye krav til evnen til å møte pasienter basert på deres utgangspunkt.

ARA er en fremoverlent avdeling som har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO og BAR (Bergen Addiction Research) hvor vi deltar i studier. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandling, diagnostisering, utredning og oppfølging av rusmiddelavhengighet og komorbide psykiske lidelser
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler
 • Samarbeid i tverrfaglig team (TSB)
 • Samhandling, råd og veiledning internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt. annen relevant spesialitet da vår avdeling ofte jobber i skjæringspunktet mellom rus, psykiatri og somatikk.
 • Det er ønskelig med erfaring innen fagfeltet.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Rusmedisin er et fag i utvikling og vi ønsker oss en engasjert overlege som har interesse for faget. Du må være opptatt av kvalitet, samarbeid og pasientsikkerhet.

Vi tilbyr

 • Deltakelse i nasjonalt og spennende nettverk på TSB nivå.
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Flere av legene våre har dobbeltspesialiteter.
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Pr. tid ingen vaktbelastning.
 • Pt. tid fleksibel dagarbeidstid
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 976 83 551
Navn: Olav Lien
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 37 01 95 00
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA poliklinikk, Agder
Bispegra 50
4632 Kristiansand S
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image