Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du deg en spennende jobb og nye utfordringer? Vi søker etter en ny overlege ved Jæren øyeblikkelig hjelp.

Jæren øyeblikkelig hjelp er en KAD (kommunal akutt døgnplass) avdeling. Avdelingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gjesdal, Klepp, Time og Sandnes. Vi er samlokalisert med Sandnes legevakt, og har 13 pasientplasser, med mulighet for utvidelse ved framtidig behov.

Jæren Ø-hjelp har høyt fokus på kvalitet og kompetanse, og har et godt samarbeid med Stavanger Universitetssykehus. Det er dyktige og stabile sykepleiere i avdelingen, og Lege i 50 % stilling i tillegg til 100 % Overlege. Vi har internundervisning og mulighet for kurs og kompetanseheving. 

Sykehjemslegevakten er organisert under Jæren Ø hjelp, og overlegen har det faglige ansvaret for denne.

Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og har søkt godkjenning i samfunnsmedisin. Kommunen  har flere utdanningskandidater i spesialiseringsløp og har 4 LIS 1 leger. 

Stillingen er 100 %, men dersom deltid passer bedre for deg kan vi være fleksible.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling, klinisk arbeid.
 • Medisinsk faglig ansvarlig for avdelingen.
 • Lede, utvikle og koordinere avdelingens tjenester sammen med avdelingsleder, legevaktsjef og kommuneoverlege.
 • Kvalitetssikre prosedyrer og overvåke pasientsikkerhet og pasienthåndtering.
 • Utvikle og forbedre tjenesten.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Veileder og samarbeider med avdelingens øvrige personale.
 • Det vil være mulighet for å delta i vaktlaget.
 • Arbeider nøyaktig, strukturert og effektivt.
 • Delta i forskning og prosjektarbeid.
 • Fronter fag og utvikling av tjenesten.
 • Bidrar til at avdelingen oppnår godt omdømme internt og eksternt.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin/ indremedisin.
 • Erfaring fra akuttmedisin og/eller geriatri.
 • God formidlingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest må leveres før oppstart, men skal ikke vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Selvstendig og strukturert .
 • Bidra til å se og utvikle løsninger.
 • Fleksibel og initiativrik.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Er rollemodell og holdningsskaper for utøvelse av legegjerningen på avdelingen.
 • Bidrar til trygghet og kultur for åpenhet og læring.
 • Har gode språk, kommunikasjon og samarbeidsevner.

Vi tilbyr
 • Kursdager for å vedlikeholde kompetanse. 
 • Lønn etter avtale.
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelse og arbeidstid
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gudrun Riska Thorsen
Tittel: Legevaktsjef
Telefon: 51607730 / 95147570
E-post: gudrun.riska.thorsen@sandnes.kommune.no
Navn: Cecilie Eigestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 51607710
E-post: cecilie.eigestad@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Brannstasjonsvegen 2
4312 SANDNES