Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Forebyggende helsetjenster barn og unge/folkehelse i Ringerike kommune er tverffaglig sammensatt.

Her finner du helsesykepleiere, sykepleiere, jordmor, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, psykolog og frisklivskoordinator. Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner ligger i denne enheten. 

Arbeidsoppgaver
Stillingen er fordelt mellom 60% lege på Helsekontoret og 40% skolehelse/HFU og helsestasjon. På Helsekontoret ytes allmenlegetjenester til innbyggere som oppholder seg i kommunen uten fastlegetilknytning, som studenter, ferierende og arbeidsdinnvandrere. Det er en liten fastlegeliste knyttet til stillingen. Kontoret har et spesielt ansvar for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Legestillingen er også tillagt ansvar i forhold til smittevern og vaksiner. Det vil være et nært samarbeid med helsesykepleiere og sykepleiere. Legetjenestene i Helsestasjon og skolene følger de nasjonale retningslinjene for dette arbeidet. 

Kvalifikasjoner
 • Du må ha norsk autorasjon som lege.
 • Du må ha gjennomført LIS1.
 • Du bør være spesialist i allmennmedisin eller er i et spesialiseringsløp.
 • Kravene til refusjonsrett fra Helfo må være oppfylt.
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
Det er ønskelig med erfaring og interesse for migrasjonshelse, folkehelse, forebyggende arbeid og smittevern.

Personlige egenskaper
 • Du er ansvar og selvstendighet som en utfordring.
 • Du er positiv, blid, proaktiv og serviceinnstilt.
 • Du har gode samarbeidsevner og vilje til å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du er ansvarsbebisst, pliktoppfyllende og løsningsorientert
 • Du er god til å kommunisere. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr deg
 • en utfordrende og spennende jobb i et godt etablert tverrfaglig miljø
 • en variert arbeidshverdag
 • muligheter for å kombinere samfunnsmedisin og allmennmedisin
 • faglige interessante utfordringer
 • muligheter for å være med på å utvikle tjenesten
 • dagtid med flekistidsordning
 • tilsetting i samsvar med gjeldene lov- og avtaleverk
 • lønn etter gjeldende regelverk og gunstige pensjonsordninger i KLP
Ringerike kommune vil tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin. Dette inneværer veiledere, nettverkssamlinger, dekking av utgifter og permisjon med lønn til krus i spesialiseringsløpet etter avtale med leder. 

Til stillingen kreved det fremlagt politiatest i henhold til Helse- og omrogsloven § 5-4 før tilsetting. Ringerike kommune plikter å undersøke om det som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Belinda Gjærløw
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99469974
E-post: belinda.gjaerlow@ringerike.kommune.no
Navn: Kristin S Molstad Andresen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97088760
E-post: kristin.salvesen.molstad.andresen@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Helsetjenester
Arbeidssted
Forebyggende helsetjenester barn og unge
Storgaten 11 - 13
3510 HØNEFOSS
Søk på stillingen