Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi tilbyr:
 • Jobb som allmennlege med listeansvar og legevakt i et team med 2 andre leger
 • Hjelpepersonell av høy kvalitet
 • Kommunen tilrettelegger for ALIS-løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin dersom ønskelig
 • Ukentlige smågruppemøter for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen og ved resertifisering
 • Andre kommunale oppgaver kan tilkomme som visitt på sykehjem og skolehelsetjeneste
 • Årslønn for ikke-spesialist/spesialist er kr 950 000/1 200 000
Hva er ledig:
 • 100 % prosjektstilling 01.07.2023 - 31.07.2024 med mulighet for forlengelse. Listelengde 500-600 pasienter
 • Komprimert turnus, 2 uker/(oftest 12 dager) til stede og 3 uker (oftest 23 dager) ikke fysisk til stede
Arbeidsoppgaver:
 • Jobbe som allmennlege på egen pasientliste og legevakt i periodene man er til stede
 • Komprimert arbeidsperiode med utvidet arbeidstid på ettermiddag og legevakt i periodene med tilstedeværelse
 • Periode på 3 uker ubunden tid, kun noe administrativt arbeid er nødvendig i perioder man ikke er fysisk til stede
Krav til stillingen:
 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS 1 og refusjonsrett. Både leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen
 • Søkere må inneha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team, dette vektlegges høyt
 • Ferie og kurs avvikles i ubunden tid
Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig
 • Være fleksibel
 • Ha evne til å takle nye utfordringer
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Særskilte krav til stillingen:
 • Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder
 • Felles samarbeidsavtale mellom legene med samme stillingsinstruks
 
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerligste, må dette begrunnes. Opplylsninger om søkeren kan bli offenliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB: Søkere må aldre oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 62 48 51 60 / +47 951 50 313
Navn: Toril Nyhus
Tittel: Tjenesteområdeleder helsetjenesten
Telefon: +47 901 00 119
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET
Søk på stillingen