Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å jobbe i et trivelig, inkluderende indremedisinsk miljø med stor og bred aktivitet? Ønsker du å jobbe på et middels stort sykehus kun 1,5 t unna Oslo og Gardermoen? Da er medisinsk avdeling Gjøvik stedet for deg!

Gjøvik er en vakker småby på vestsiden av Mjøsa. Vi har typisk innlandsklima med tørre somrer og snørike vintre. Om sommeren er det bade- og båtliv på Mjøsa, -om vinteren har vi gode skiforhold og milevis med løyper på åsen samt egen slalåmbakke midt i byen! Gjøvik har et bredt idrettsmiljø og er en trygg og flott by og vokse opp i for barn og unte . Med sykehuset plassert midt i byen, er avstandene kort og tidsklemma klart redusert for unge leger!

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for 110 000 mennesker samt områdefunksjon for hematologi.  Avdelingen kan tilby spesialisering innenfor de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer,  infeksjonssykdommer og blodsykdommer.  I løpet av 2022 vil vi også kunne tilbyd utdanning innen geriatri. Spesialisering i endokrinologi, nyresykdommer og akutt- og mottaksmedisin kan tilbys i samarbeid med andre medisinske avdelinger i foretaket. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin etter gammel spesialitetsordning. Sentral tjeneste ved universitetssykehus i den utlyste spesialiteten vil foregå ved et av våre samarbeidende helseforetak i Helse Sør-Øst. Ved oppstart vil det bli utarbeidet avtale om gjennomføringsplan. Totalt er det 21 faste stillinger for overleger, 16 stillinger for LIS 2/3 og 11 LIS 1. 

Avdelingen har totalt 65 senger fordelt på 3 sengeposter. Det er 10 senger på felles intensivavdeling/hjerteovervåkning, disponible senger på pasienthotell samt dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er godt utstyrte lunge,- gastro- og hjertelaboratorier med høy aktivitet. Det er en stor Kreftavdeling på Gjøvik med 10 senger, stråleterapienhet og virksomhet innenfor gastrokirurgi, ortopedi, ØNH og gyn/føde som vi har et godt samarbeid med. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.

På infeksjonsseksjonen er det 2 overlegestillinger og to stillinger for LIS 2/3. Det er egen visittgruppe på felles medisinsk sengepost og en infeksjonspoliklinikk med dedikerte infeksjonssykepleiere. Det er etablert avtale med mikrobiologisk avdeling på Lillehammer om nødvendig tjeneste som ledd i spesialiseringen.

Vi søker:

 LEGE I SPESIALISERING (indremedisin) - 100 % fast stilling i infeksjonssykdommer

Oppstart etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i avdelingens vaktteam som sekundærvakt
 • Visitt på sengepost, deltakelse i oppgaver på poliklinikk, dagenhet og intensiv/overvåkning
 • Deltakelse i avdelingens utdanningsprogram for LIS
 • Veiledning av LIS 1
 • Øvrige kliniske oppgaver på avdelinga 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig
 • Indremedisin del 1 må være gjennomført ved tiltredelse 

Personlige egenskaper

 • Må være interessert i infeksjonssykdommer og indremedisin som fagområde, ha et godt teoretisk grunnlag og kunne tilegne seg de nødvendige tekniske ferdigheter i faget 
 • Må ønske å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø på avdelinga

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Overgangsbolig etter avtale

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Olav Stubhaug
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97681887
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95244095
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Gjøvik
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik