Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å jobbe i et trivelig, inkluderende indremedisinsk miljø med stor og bred aktivitet? Ønsker du å jobbe på et middels stort sykehus kun 1,5 t unna Oslo og Gardermoen? Da er medisinsk avdeling Gjøvik stedet for deg!


Gjøvik er en vakker småby på vestsiden av Mjøsa. Vi har typisk innlandsklima med tørre somrer og snørike vintre. Om sommeren er det bade- og båtliv på Mjøsa, -om vinteren har vi gode skiforhold og milevis med løyper på åsen samt egen slalåmbakke midt i byen! Gjøvik har et bredt idrettsmiljø og er en trygg og flott by og vokse opp i for barn og unte . Med sykehuset plassert midt i byen, er avstandene kort og tidsklemma klart redusert for unge leger!

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for 110 000 mennesker samt områdefunksjon for hematologi.  Avdelingen kan tilby spesialisering innenfor de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer,  infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer.  Spesialisering i endokrinologi, nyresykdommer og akutt- og mottaksmedisin kan tilbys i samarbeid med andre medisinske avdelinger i foretaket. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin etter gammel spesialitetsordning. Sentral tjeneste ved universitetssykehus i den utlyste spesialiteten vil foregå ved et av våre samarbeidende helseforetak i Helse Sør-Øst. Ved oppstart vil det bli utarbeidet avtale om gjennomføringsplan. Totalt er det 21 faste stillinger for overleger, 16 stillinger for LIS 2/3 og 11 LIS 1. 

Avdelingen har totalt 65 senger fordelt på 3 sengeposter. Det er 10 senger på felles intensivavdeling/hjerteovervåkning, disponible senger på pasienthotell samt dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er godt utstyrte lunge,- gastro- og hjertelaboratorier med høy aktivitet. Det er en stor Kreftavdeling på Gjøvik med 10 senger, stråleterapienhet og virksomhet innenfor gastrokirurgi, ortopedi, ØNH og gyn/føde som vi har et godt samarbeid med. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.

 

Stilingen er i utgangspunktet LIS2/LIS3-stilling i generell indremedisin, men det vil være anledning til å konvertere LIS3-delen til annen spesifikk indremedisinsk subspesialitet avhengig av eget ønske og avdelingens behov. Dersom man allerede på søknadstidspunktet ønsker tjeneste i spesifikk subspesialitet, bes om at man oppgir det i søknaden.


LEGE I SPESIALISERING Indremedisin - 100 % fast stilling 

Tiltredelse etter avtale

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i avdelingens vaktteam som sekundærvakt
 • Visitt på sengepost, deltakelse i oppgaver på poliklinikk, dagenhet og intensiv/overvåkning
 • Deltakelse i avdelingens utdanningsprogram for LIS
 • Veiledning av LIS 1
 • Øvrige kliniske oppgaver på avdelinga 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig
 • Indremedisin del 1 må være gjennomført ved tiltredelse 

Personlige egenskaper

 • Må være interessert i det indremedisinske fagområdet, ha et godt teoretisk grunnlag og kunne tilegne seg de nødvendige tekniske ferdigheter i faget 
 • Må ønske å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø på avdelinga

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode lønnsbetingelser, arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Overgangsbolig etter avtale

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95244095
Navn: Øystein Olav Stubhaug
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97681887
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Gjøvik
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik