Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søkjer ein engasjert overlege med fagleg teft og gode samarbeidsevner til vår poliklinikk i Molde!

Poliklinikken TSB Molde kan tilby ei 100 % fast stilling som overlege med berre dagvakt. Som overlege blir du del av ein fagleg engasjert og glad kollegagjeng som består av bl.a. psykologspesialist, sosialarbeidarar med vidareutdanning, spesialsjukepleiar, spesialpedagogar, familieterapeut og LIS. TSB avd. er opptatt av fagleg utvikling, og har fleire pågåande forskingsprosjekta knyta til PhD-løp. 

Avdeling TSB gjev tverrfagleg spesialisert behandling til vaksne med rus- og avhengigheitslidingar. Individuelt tilpassa behandling vert gjeve i form av poliklinisk oppfølging, avrusing (akutt og elektiv) samt døgnbehandling. Avdelinga består av fem ulike seksjonar lokalisert både i Ålesund og Molde. I tillegg gjev avdelinga tilbod om Legemiddelassistert rusbehandling (kjent som LAR) lokalisert i Kristiansund. For å sikre heilskaplege og koordinerte tenester samarbeider TSB med ulike eksterne instansar. I tillegg tilbyr TSB eigen poliklinisk oppfølging til pårørande.

Arbeidsoppgåvene omfattar utgreiing og behandling av avhengigheitslidingar, men i mange høve inkluderer dette også tilleggslidingar som psykisk helse og somatiske utfordringar. TSB-avdelinga har per i dag 4 overlegar med spesialitet i rus- og avhengigheitsmedisin. I tillegg er det 6 legar som har starta på LIS-løp. Det er tett medisinskfagleg samhandling internt i helseforetaket, samt lokale faglege møtepunkt for legar i avd. TSB. 

Molde er rosens, jazzens og kulturens by! Og ikkje minst eit eldorado for naturopplevingar og aktivitetar. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Molde har fleire daglege flyavgangar til Oslo og internasjonale ruter.

Les meir om Molde og Romsdal i https://www.visitnorway.no/

Arbeidsoppgåver

 • Mottak
 • Medisinsk oppfølging og behandling av pasientar
 • Diagnostikk
 • Medikamentvurdering
 • Utgreiingsarbeid
 • Tverrfagleg samarbeid både internt og eksternt
 • Undervisning og rettleiing

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Primært ynskjer vi lege med spesialitet i rus- og avhengigheitsmedisin, men også psykiater, allmennspesialist og LIS mot slutten av spesialistløpet er aktuelle søkjarar
 • God munnlege og skriftlege norskkunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og kunne arbeide tverrfagleg
 • Å vere personleg eigna vert tillagt stor vekt
 • Kunne jobbe sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Remø Nesseth
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98472288
E-post: Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no
Navn: Merethe Wenaas
Tittel: Konst. seksjonsleiar
Telefon: 97580780
E-post: Merethe.Wenaas@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk rusbehandling TSB Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Strandgata 1
6415 Molde
Søk på stillingen