Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Lokalisering og økonomiske betingelser
Heim kommune har ledig fastlegehjemmel ved Hemne legesenter på Kyrksæterøra i Trøndelag. Kommunen har kjøpt opp praksisen i hjemmelen slik at man har mulighet til å starte uten økonomisk risiko. Legesenteret har en meget god økonomisk avtale med kommunen, hvor kommunen dekker det meste av driftsutgiftene. Legesenteret beholder evt. overskudd. Hemne legesenter driftes som et aksjeselskap. Kommunen er for tiden i en prosess med å vurdere driftsmodellen. Har du ønske om kommunal ansettelse er vi åpen for å vurdere dette. Kommunen prosjekterer for tiden nytt legesenter, med planlagt byggestart i 2023. Kommunen tilrettelegger for ALIS-avtale ved behov. 
Hemne legesenter er et godt organisert legesenter bestående av 5 fastleger, 1 LIS1, samt godt kvalifisert hjelpepersonell, deriblant sykepleierkompetanse. Legesenteret har over flere år hatt stabil dekning av leger og hjelpepersonell. Det er meget god fagkompetanse ved legesenteret, og det er et aktivt og lærende arbeidsmiljø. Laboratoriet er velutstyrt. Legesenteret er samlokalisert med sykehjem, hjemmebaserte tjenester, rehabiliteringstjeneste med fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt psykisk helse og rustjeneste med bl.a. 2 kommunepsykologer. Fylkeskommunal tannhelsetjeneste holder til i underetasjen på legesenteret. Nytt legesenter prosjekteres i umiddelbar nærhet. Legesenteret benytter CGM journal allmenn som sitt journalsystem.

Nærmere om fastlegehjemmelen  
Hjemmelen har et listetak på 1000 pasienter, og det er pr. tiden ingen deltidsstilling innen allmennmedisinsk legearbeid tilknyttet. Hjemmelen har deltakelse i daglegevakt på Hemne legesenter. Det er i tillegg pliktig deltagelse i interkommunal legevaktordning; legevakten i Orkdalsregionen (LiO), utenom ordinær åpningstid. Vaktbelastningen er for tiden ca. 1 vakt pr. måned, med mulighet for å ta flere vakter. Interkommunal legevakt er lokalisert på Orkanger, i nærheten av St.Olavs hospital - Orkdal sjukehus, hvor 8 kommuner deltar i et interkommunalt legevaktsamarbeid og Orkland kommune er vertskommune. 

Om kommunen
Heim kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. Kommunen har kommuneoverlege i 100 % stilling, og egen sykehjemslege i 60 % stilling, som har et tett og godt samarbeid med fastlegene. Ambulanse er stasjonert på to steder i kommunen. Kommunen har også et legekontor på Liabø; Halsa legekontor, som er bemannet med 2 faste ansatte leger, 1 LIS1 og godt kvalifisert hjelpepersonell. Geografisk ligger Heim langs Trøndelags kyst, og har en storslått natur og et trivelig miljø. Det er kort vei nordover til en av Norges største byer; Trondheim, og sør-vestover er det kort vei til Kristiansund og Molde. Kommunen har flotte muligheter for allsidige turgleder som jakt, fiske, rekreasjon og opplevelser. Kommunen har i underkant av 6000 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd, med videregående skole, handel og hotell. Fritidstilbudene er mangfoldige, og kulturlivet blomstrer. Kyrksæterøra er administrasjonssenteret i kommunen.

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste/LIS1. HPR-nummer bes oppgitt i søknaden
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode digitale kunnskaper
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
 • Interesse for allmennmedisin
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Positiv til utvikling og endring
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Godt humør og stå på-vilje
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Meget gode økonomiske betingelser
 • ALIS-avtale
 • En godt utbygd helsetjeneste
 • Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten, og i forhold til kommunens administrasjon
 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som ser viktigheten av å dele kunnskap
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 • Tilgang til kantine
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
Tilsettingsvilkår
Tildeling av avtalehjemmel iht. sentral rammeavtale ASA 4310. Kommunal ansettelse kan vurderes.
Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse i fastlegehjemmelen.
Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Introduksjonsvideo Heim kommune
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Heim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Vitsø Bratset
Tittel: Leder for legetjenesten
Telefon: 481 99 868
E-post: kristine.bratset@heim.kommune.no
Navn: Cecilie Hatlenes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 904 02 113
E-post: cecilie.hatlenes@heim.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hemne legesenter
Helsetunveien 15
7200 KYRKSÆTERØRA
Søk på stillingen